nils_johansson_vattleskolan_utan_flarp

18 av 53 anställda har försvunnit på Vättleskolan. ”Det är ett trött gäng som stapplar runt. Det är tragiskt”, säger läraren Nils Johansson.

| Foto: Shutterstock, privat.
Nedskärning

Lärarna larmar om stress och bråk: ”Orimliga nedskärningar”

På Vättleskolan i Göteborg har en tredjedel av personalen försvunnit till höstterminen. Effekten av nedskärningarna är många: Stress, oro, bråk och vandalisering. Efter minskat stöd riskerar även fler elever underkänt.

 

Ansvaret för skolorna i Göteborg flyttades över från stadsdelarna till en gemensam förvaltning för två år sen. Den nya förvaltningen identifierade då att 32 skolor i kommunen hade ett underskott på minst 2 miljoner kronor vardera. För att lösa situationen behövde skolorna betala av gamla underskott och nå en balanserad budget på tre år. Vättleskolans underskott var 4,5 miljoner kronor och lösningen blev att ta bort 18 av 53 anställda.

Nils Johansson, skyddsombud för Lärarnas Riksförbund undervisar matte- och NO på Vättleskolan. Enligt honom har nedskärningarna tagit hårt på alla lärare på skolan.

– Det går inte att tycka annat än att det är orimliga nedskärningar och det drabbar skolan kopiöst. Man är ensam hela tiden. Ingen dubbelbemanning någonstans. Vi har utökad arbetstid och förlorar tid till efterarbete och planeringstid. Det är en pressad situation arbetsmiljömässigt. Det är ett trött gäng som stapplar runt. Det är tragiskt, säger han.

Nils Johansson fortsätter:

– Tid att anpassa efter elevens behov minskar också. Våra praktiska och estetiska lärare har fått större grupper. De riskerar säkerhet och att kunna göra bedömning på ett vettigt sätt. Folk är trötta, mycket trött. Det tog inte många veckor innan man var i trötthetsstadiet man brukar vara i slutet på året. Det tär helt klart. Det är slitsamt. Jag har gått med den trötthetskänslan i 2 månader nu, säger han.

Färre anställda har också resulterat i färre vuxna i korridorerna. Detta har resulterat i mer bråk och i vissa fall skadegörelse enligt Nils Johansson.

– Vi har haft en del konflikter. Det är inte lätt att möta utåtagerande elever med rätt metod när man redan är nedkörd. Konfliktrisken ökar med den anledningen med. Det har förekommit en del skadegörelse där elever använt stinkbomber och vattenfyllda kondomer i korridorerna. Om man inte hinner reda i det blir det ohållbart. Det märks att det är färre vuxna i korridoren, säger han.

Man känner sig inte tillräcklig.

Med färre anställde får eleverna inte den utbildning de har rätt till att få, anser Nils Johansson.

– Vi hinner inte anpassa och se till elevernas behov fullt ut. Jag har 57 elever i en kurs där närmare en tredjedel inte har godkända betyg i matte- och NO. Det är så många som behöver anpassningar. Man känner sig inte tillräcklig. Det är även i flera ämnen. Det är mycket att reparera och står man ensam i klassrummet är det inte lätt att reparera, säger han.

Konsekvenserna kan enligt Nils Johansson bli att många elever inte når ett godkänt betyg och inte får behörighet till gymnasiet.

– Om vi inte får stöd och resurser för att åtgärda detta så blir det svårt att dra igenom det här. Vi är en skola som redan ligger lågt i betygsstatistiken i Göteborg. Trots det var det bättre när jag tog emot förra gänget elever. Nu kommer det krävas mycket om man vill lyfta betygen. I det här fallet är det på gränsen att det fungerar överhuvudtaget, säger han.

Lennart Hellsborn, huvudskyddsombud vid Lärarnas Riksförbund.
Lennart Hellsborn, huvudskyddsombud vid Lärarnas Riksförbund. | Foto: Privat

Lennart Hellsborn, huvudskyddsombud vid Lärarnas Riksförbund i Göteborg berättar att Vättleskolans personal tagit upp problematiken som uppkommit på grund av nedskärningarna. Lärarna beskriver bland annat oro, stress och att varken lärare eller elever får tillräckligt med stöd.

– Lärare och elever får inte den hjälp och stöd som de behöver på skolan. Lärarna berättade på vårt möte att de står ensamma i klassen och inte kan hjälpa eleverna med behov av stöd. De har exempelvis ingen förberedelsegrupp till nyanlända. När elever inte får hjälp och stöd blir det stökigare. Alla förlorar på det, säger han.

Den minskade personalen ska även ha resulterat i ett hårdare klimat enligt Lennart Hellsborn. Han beskriver att det blivit mer bråk på skolan och även skadegörelse har uppkommit då elever är utan uppsyn.

– Det är mycket hot och våld. Stök och skadegörelse. Elever som förstör lås och dörrar.
Skolan har även haft ett par allvarliga incidenter där elever sparkat sönder glasrutor. Det har varit en del kringpersonal som försvunnit såsom elevassistenter. Det har resulterat i att det är tomt i korridorerna. Det blir lättare stök när alla lärare är upptagna med undervisning i klassen, säger han.

Tidigare har skolan försökt att arbeta med tvålärarsystem i vissa ämnen. På så sätt har lärarna kunnat ge mer stöd åt elever som riskerat underkänt. Men den här höstterminen är annorlunda.

– De har lagt mer undervisning på lärarna. Skolan har Ingen dubbelbemanning som de hade förut, det är istället mer mentorstid. Det gör att lärare har för lite tid för sin egen planering, som ska göra att det blir bra undervisning. Personalen får inte heller tillräckligt med rast eftersom de behöver vikariera på raster och ledig tid. De följer inte arbetstidslagen när de inte får sina raster, säger han.

Lennart Hellsborn fortsätter:

– Tidigare har de haft halvklasser i de praktiskt-estetiska ämnena, det har de inte nu. I träslöjden var det 26 elever i en trädslöjdsal. Det reagerar man på eftersom salen är avsedd för 16 elever, säger han.

Enligt statistik från Göteborgs kommun hade Vättleskolans elever lägst slutbetyg bland skolorna i Göteborg 2019. Men med en tredjedel av personalen försvunnen menar Lennart Hellsborn att det kommer bli ännu svårare för eleverna att nå ett godkänt betyg.

– De har redan nu väldigt låg måluppfyllelse. De har många nyanlända elever och det är en omöjlighet att få betyg när man inte har språket. Risken är att det är fler som inte får gymnasiebehörighet. Om elever inte får gymnasiebehörighet blir den samhällsekonomiska kostnaden högre, säger han.

Det är inte lärarna det är fel på utan att de är underbemannade.

Vättleskolan är inte ensam om dessa drastiska neddragningar till följd av ekonomiskt underskott. På Nytorpskolan har 15 personer ur personalen försvunnit. Lärare ska ha tvingats att bära larm efter våld och hot från elever.

– På Nytorpskolan ledde problematiken med arbetsmiljön till en 6:6a, vilket är skyddsombuds uppmaning om akuta åtgärder. Vättleskolan har lika stor anledning att bekymra sig som Nytorpsskolan. Men det är fler skolor som drabbats av nedskärningar. Jag gissar på att en tredjedel av alla skolor i Göteborg har det kämpigt, säger han.

Lennar Hellsborn anser att det går att vända på skutan, men att det kommer behövas mer personal för att göra det. Han menar att hjälpen som erbjuds nu inte är tillräcklig.

– Lärarna har blivit erbjudna handledning med det är inte lärarna det är fel på utan att de är underbemannade. Det är problemet. Får lärarna hjälp med fyra fem elever som behöver assistans eller förflyttning, och finns vuxna i korridorerna så kan det lugna ner sig ganska snabbt. Eleverna vill ju lära sig saker. Men det kan gå fort när elever tappar konceptet.  Det krävs konkreta åtgärder av flera händer, säger han.

Vidare anser Lennart Hellsborn att den höga arbetsbördan och det hårda klimatet i skolan måste bli bättre för att inte förlora ännu fler lärare.
 
– Vi behöver se till att lärarna trivs för att kunna behålla dem vi har. En god arbetsmiljö för personal blir en god arbetsmiljö för elever. Jag ser många nyutbildade lärare som ger upp sitt första år då det är allt för tufft. Om vi inte kan göra läraryrket attraktivt är risken att problematiken blir ännu större, säger han.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm