Åsa Fahlén klassrum

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén uppmanar Folkhälsomyndigheten att vaccinera elever ner till tolv års ålder.

| Foto: Linda Broström och Martin Stenmark
Corona

LR:s uppmaning: Vaccinera elever ner till 12 år

Lärarnas Riksförbund uppmanar Folkhälsomyndigheten att låta barn ner till tolv år vaccineras mot coronaviruset.
– Det är en arbetsmiljöfråga för våra medlemmar, säger ordföranden Åsa Fahlén.

Smittspridningen ökar igen. Förra veckan ökade den med 33 procent jämfört med veckan innan. I Folkhälsomyndighetens senaste prognos beräknades antalet fall ligga på 50 per dag i början av augusti, och ungefär hälften en månad senare. Siffran i början av augusti blev i själva verket 657 nya fall per dag.

LR:s ordförande Åsa Fahlén befarar att smittspridningen kommer öka ännu mer när lärare och elever börjar samlas i klassrummen. Hon säger att utifrån skolans perspektiv hade det varit bra om man kunde ta det steg som många andra länder, exempelvis Finland, har gjort och vaccinera ända ner till tolv år.

– Det är ingen medicinsk bedömning det här men för skolans del och för eleverna att komma tillbaka och få en ordnad skolgång vore det bra och vettigt. När man hör diskussionerna så tycker jag att man väger risken med vaccinering mot den personliga nyttan, då handlar det naturligtvis om svår sjukdom men för skolans del handlar det mycket om att du behöver kunna ha en kontinuerlig skolgång.

Åsa Fahlén konstaterar att alla ska stanna hemma vid minsta symptom men att man fortfarande kan smitta både kompisar, andra elever och lärare vilket också kan ge avbräck i skolgången.

– Nu vet vi att smittan har ökat, delvis på grund av utlandsresor, och att man har umgåtts mer med andra. Nu kommer man tillbaka till skolan och träffar hela sin klass och övriga elever. Det har också signalerats att det finns en risk när skolan drar i gång.

LR:s egen undersökning i våras visade att åtta av tio lärare känner oro eller till och med rädsla att gå till sin arbetsplats.

– Nu hoppas jag att den siffran sjunker i och med att fler blivit vaccinerade. Samtidigt så vet vi med deltavarianten att du kan bli sjuk även om du är dubbelvaccinerad. Eftersom eleverna i de allra flesta fall är ovaccinerade kvarstår en risk. Det är en arbetsmiljöfråga för våra medlemmar.

”Det är viktigt att göra riskbedömningar”

Är ändrad åldersgräns för vaccinering ett krav eller en uppmaning ni riktar till Folkhälsomyndigheten?  

– Ur skolperspektiv skulle vi verkligen vilja ha en ändrad åldersgräns. Men det är ingen medicinsk bedömning, jag vill inte gå in i det medicinska och därför är det svårt att säga att det är ett krav. Jag skulle vilja fråga Folkhälsomyndigheten om de länder som har gjort bedömningen att man ska vaccinera 12-åringar: vad är de har vägt in som fått dem att fatta sitt beslut?

– I ett långsiktigt perspektiv, att ha en skraltig skolgång medför väldigt stora risker i framtiden för både din hälsa och ditt välbefinnande. Vi har nu 1,5 år bakom oss av en skakig skolgång, en tid som är svår att ta igen.

Vilka signaler har ni fått från era medlemmar gällande eventuell oro att jobba på plats?

– Jag har inte hört så mycket än, man har just börjat jobba och en del har haft träffar i digital form. Uppmaningen nu är att gå tillbaka fysiskt. Det är bra, men man måste göra riskbedömningar, något som borde gjorts innan personalen återvänder, men framför allt innan eleverna kommer. Vi vet att det varit svårt, för att inte säga omöjligt, att följa rekommendationerna om att hålla avstånd, vädra och så vidare.

Om smittspridningen skulle öka ännu mer, finns möjligheten att Folkhälsomyndigheten på nytt aktualiserar distansundervisning. Det vill väl varken lärare eller elever?

– Nej men det kan visa sig nödvändigt. Vi vill inte det, men nu har man bestämt att vi ska ha en återgång till skolorna om inte Folkhälsomyndigheten säger någonting annat. Men det är viktigt att veta att på varje arbetsplats ska det finnas skyddsombud. Som skyddsombud har man verktyg att ta till om man skulle se smittspridning i en klass eller på en skola.

– Det är viktigt att göra riskbedömningar, ha kontinuerliga arbetsmiljöronder och en dialog med våra ombud på skolorna. Det handlar både om den fysiska hälsan och den psykosociala arbetsmiljön, säger Åsa Fahlén.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm