partier_visby_madestam_0

Statsvetaren Jenny Madestam i Almedalen. Foto: Jonas Fond

Almedalen 2018

Så var skolpolitiken i partiledartalen

Statsvetaren Jenny Madestam kommenterar exklusivt för Skolvärlden skolpolitiken i partiledartalen från årets politikervecka.

Kort om varje parti – så var talen:

Ulf Kristersson, Moderaterna:

”Hans fokus var att stå upp för demokratin och visa att man inte vill sitta i samma båt som Sverigedemokraterna. Men man prata också lite om skolan; särskilt utsatta barn och vikten av språkskola.” 

Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet:

”Sjöstedt la ett förslag på idrottsskola för barn 6–12 år, och det för att jämna ut skillnader. Han fokuserade även mycket på frågan om vinster i välfärden.”

Jan Björklund, Liberalerna: 

”Jan Björklund koncentrerade sig på EU och vikten av att fördjupa EU-medlemskap. Men han lyfte även att skolan kan möjliggöra klassresa och att kunskapsskolan kan möjliggöra det.” 

Annie Lööf, Centerpartiet:

”Inte mycket skolan över huvud taget. Men hon pratade om att värna demokratin och att stå upp mot nationalisterna. Hon lanserade också ett ”integrationsår”, att människor kan komma hit och plugga och göra praktik, och så vidare direkt när man har kommit till Sverige.”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna:

”Löfven höll ett tal som var väldigt klassiskt Socialdemokraterna. Hans tal innehöll väldigt många olika politikområden, bland annat skolan, och kokar man ner det så handlade det om att hålla ihop Sverige.”     

Ebba Busch Thor, Kristdemokraterna:

”Nästan uteslutande koncentration på sjukvården. Hon vill ha den frågan i fokus i valet. Men hon talade även om kriminalpolitiken och polisen. Ingenting om skolan.” 

Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna:

”Talet innehöll ingenting om skolan. Hans tal präglade av att kritisera övriga etablerade partier om vad man inte har lyckats med. Ett klassiskt Sverigedemokratiskt tal.”

Isabella Lövin, Miljöpartiet:

”Hon satsade allt krut på miljön, det var den frågan för hela slanten. Det är väldigt tydligt att partiet går tillbaka till rötterna och bara ska vara ett miljöparti inför valet. Ingen skola.”

Under söndagen var det Almedalens sista dag för 2018. Efter en lång vecka fylld med politik summerar och analyserar statsvetaren Jenny Madestam partiledartalen under åretsAlmedalsvecka.

Hur mycket plats fick skolfrågan i partiledarnas tal? 

– Skolfrågan fick en ganska liten plats i årets tal. Det var få av partiledarna, ungefär hälften, som nämnde skolan på något sätt i talen. Jag noterade att Ebba Busch Thor, Annie Lööf,Jimmie Åkesson och Isabella Lövin egentligen inte sa någonting om skolan över huvud taget. Det är uppenbart att det stundande valet inte är något skolval, som det var 2014, säger Jenny Madestam.

Vilken politiker lyfte skolpolitiken mest? 

– Det var väl Stefan Löfven som pratade en hel del om vad de har gjort för satsningar för svensk skola och vad man i partiet vill fortsätta göra. Även Jan Björklund nämnde skolan i slutet av sitt tal och sa skämtsamt att: ”trodde ni att jag skulle hålla ett tal utan att nämna skolan”. Även Moderaternas Ulf Kristersson hade ett avsnitt som handlade om utsatta barn och ungdomar, och där kom skolan in. Jag har svårt att säga vem som pratade om skolan mest. 

Varför var det så lite skolpolitik i talen generellt tror du? 

– Det har att göra med att det är andra frågor som överskuggar. Migrationsfrågan har präglat svensk politik de senaste två åren. Men också frågor som kriminalitet, lag och ordning och sjukvård. Skolfrågan har hamnat lite längre ner, även om man i många mätningar kan se att den ändå ligger strax bakom de redan nämnda frågorna. Migrationsfrågan ligger i topp för att väljarna tycker att den är viktig, men också för att partierna lyfter frågan hela tiden. 

Hur ser du på talens kvalitet jämfört med tidigare år? 

– Jag skulle säga att talen var väldigt emotionellt präglade jämfört med tidigare år. Många experter menar att det här valet mycket väl kan handla mycket om känslor, och inte så mycket förnuft eller några specifika sakfrågor. Det utmärktes också i flera av talen. Många av partiledarna anspelade på sina egna erfarenheter eller lyfte exempel på människor som de har mött i landet som är utsatta. Så det emotionella är mitt största generella intryck av talen. 

Skolpolitiken lyste med sin frånvaro i talen alltså. Tror du vi kommer att få se partierna och deras ledare prata mer om skolpolitiken ju närmare valet vi kommer? 

– Det tror jag faktiskt. Till exempel Jan Björklund har sagt att man ska värna om skolfrågan, bland annat, i valrörelsen. Även Moderaterna och Ulf Kristersson kommer nog att lyfta det här med ordning och reda, betyg, mer kunskapskrav och så vidare framöver. Tittar man på Socialdemokraterna så har Löfven nog ingenting emot att prata om skolan heller. Eftersom hans parti har gjort en hel del som de vill lyfta fram, men även då att göra ännu mer. 

Når politikerna skolfolket med talen då? Alltså, hur stor påverkan har egentligen deras tal i Almedalen när det är ett valår?

– Talet har betydelse på det sättet att det ger ringar på vattnet, som sedan sprider sig till fastlandet genom traditionell media. Att ni och andra rapporterar kring det ger uppmärksamhet. Men samtidigt är det svårt att lansera några förslag under ett tal i Almedalen, som Vänsterpartiet med idrottsskola. Nu går ju alla på semester och det är ingenting som man riktigt tänker på då. Så när V-förslaget tas upp igen i augusti så tror jag att det kommer att låta som ett nytt förslag för många väljare, det är ganska få som hänger med i allt som sägs i Almedalen. 

Se en annan webbtv-intervjun med Jenny Madestam från Almedalen här:

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm