almedalsdebatt2018

Riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner svarar på frågan ”Ska skolan förstatligas?”. Från vänster till höger: M, SD, MP, L, S, V, KD, C.

| Foto: Emil Hedman
Val 2018

Förstatligande av skolan hett debattämne i Almedalen

Riksdagspartierna gick i clinch under Almedalens stora skoldebatt. Mycket handlade om det delade ansvaret för skolan mellan stat och kommun.

Det råder en bred samsyn i riksdagen att det finns problem med dagens system där riksdagen kontrollerar skolans kunskapsuppdrag, men kommuner och friskolor står för utförandet.

– Den kommunala budgeten står över skollagen i princip i varje kommun. Det måste vi råda bot på, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund som arrangerade debatten i Almedalen.

Men på frågan ”ska skolan förstatligas?” svarar bara tre partier ”ja” rakt av: L, SD och V. Regeringspartierna S och MP vill istället prata om ”ett ökat statligt ansvar”.

– Vi ska titta på ett ökat statligt ansvarstagande, det behövs ett tydligare likvärdighetsfokus. Men det finns samtidigt inga magiska pengar som uppstår för att skolan förstatligas, sa gymnasieminister Anna Ekström (S) från scenen i Almedalen.

Debattens längsta ordväxling gick ut på att riksdagsledarmötena försökte tydliggöra för åhörarna hur de olika partiernas definition av en förstatligad skola ser ut. Hur väl det lyckades går möjligen att sammanfatta med Christer Nylanders (L) kommentar efter en longör av utbildningsministern:

– Begrep någon här inne vad Gustav Fridolin sa?

– Diskussionen är lite mer belysande än det kanske verkar, menade Gustav Fridolin.

SD siktar på att ta täten i förstatligandet genom att föreslå att inte bara pedagogisk personal – utan även kringpersonal som studievägledare, skolbespisning och vaktmästare – ska anställas och avlönas direkt av staten. V menar dock att de är det enda partiet som menar vad de säger när de använder ordet förstatliga, eftersom de helt vill avkommersialisera skolan.

– V vill förstatliga skolan, skillnaden mot övriga partier är att vi inte vill behålla vinstjakten. Ett förstatligande innebär för mig att staten tar över hela ansvaret, sa Daniel Riazat (V) från scenen.

Moderaternas Erik Bengtzboe tror inte att ett förstatligande är lösningen på problemen med skolans styrning.

– Problemet blir att vi inte får några tydliga gränsdragningar och riktlinjer ändå. Det råder enormt olika förutsättningar att bedriva skola på olika platser i landet, och därför måste staten ta ett större ansvar för likvärdigheten. Styrkedjan måste styras upp. Får verkligen en kommun ställa krav på sina skolor som går direkt emot kunskapskraven? Det gör man idag. Men ett förstatligande? Nej, sa han.

Ulrika Carlsson (C) och Annika Eclund (KD) höll en låg profil när debatten kretsade kring frågan om förstatligande. Ulrika Carlsson ser lärarbristen som den viktigaste skolfrågan att lösa.

– Vi behöver prata mer om lärarförsörjningen. Om vi behöver fler lärare, och de inte finns. Vad behöver man då göra för att alla elever ska få tillgång till lärare? Man måste våga vända på en del stenar. Det kan handla om fjärrundervisning eller lärarlegitimationer. Det finns exempel på undervisande lärarassistenter, till exempel, sa hon.

Annika Eclund talade om vikten av att fortsätta skjuta till resurser för att nyanlända elever ska ha en större chans att klara skolan.

– Kommunerna har på sig att lägga in de resurser som krävs. Det är klart att de här eleverna är resurskrävande, och det måste tillföras. Man måste ju ha en chans att erövra språket innan man kan tillgodogöra sig en utbildning. Det går inte att komma hit och på ett år klara gymnasiebehörighet, sa hon.

Kommentera