klassrum-loggor
Upphovsrätt

Lärare bryter mot lagen med rörlig bild

Sex av tio lärare använder rörlig bild i undervisningen minst en gång i veckan, men varannan lärare säger sig sakna tillräcklig kunskap om vilka regler som gäller.
Den vanligaste källan är video-tjänsten Youtube, en kanal där upphovsrätten ofta är oklar, och där klippen även varvas med reklam.

Tydliga brister bland lärarna
  • Varannan lärare anser inte att de har tillräckligt med information om vilka regler som gäller vid visning av rörlig bild i skolan.
  • Nio av tio lärare använder främst dator/internet när de visar rörlig bild i skolan.
  • Var femte lärare känner inte till att det krävs en upphovsrättslicens för att spela upp upphovsrättsskyddat material för elever i skolan. 
  • Youtube är den mest populära tjänsten. 76 procent av lärarna använder videotjänsten för att visa rörlig bild för elever. Därefter kommer tv-kanalers streamingtjänster som SVT Play och TV4 Play.
  • Fler än sju av tio lärare (77 procent) tror att det finns lärare som medvetet eller omedvetet bryter mot upphovsrätten.
  • Lärarna anger främst krångel, okunskap och ekonomiska orsaker till att de bryter mot upphovsrätten. 
  • Rapporten ”Upphovsrätt eller fel i skolan. Undersökning om hur svenska lärare använder rörlig bild i skolan” är gjord på uppdrag av Film- och tv-branschens samarbetskommitté (FTVS), och intervjuerna genomfördes av Skop. Totalt har 502 lärare intervjuats, och svarsfrekvensen var 81 procent. Intervjuerna gjordes under februari 2016.
  • Rapporten är en del av FTVS informationsarbete om upphovsrätten vilket även inklu-derar skolmaterialsidan
  • upphovsrätt.nu.

Drygt 500 högstadie- och gymnasielärare har svarat på enkätfrågor kring upphovsrätt och rörlig bild. Fler än sju av tio tror att upphovsrätten kränks medvetet eller omedvetet i undervisningen i dag, en siffra som förvånade Per Strömbäck, sakkunnig i digitala näringsfrågor för Film- och tv-branschens samarbetskommitté som ligger bakom undersökningen.

– Det bekräftade våra värsta farhågor. Att det förkom visste vi, men att det var så omfattande kom som en överraskning, säger han.

Per Strömbäck.
Per Strömbäck.

Undersökningen visar att skolans film- och videoundervisning nästan är helt internetbaserad. 92 procent av lärarna anger att det oftast är via dator och internet som de visar film i undervisningen. Sex procent visar rörlig bild genom inspelade program på dvd eller vhs, och enbart en procent genom vanlig direktsänd tv.

För att visa upphovsrättsligt skyddat material för elever i skolan krävs en upphovsrättslicens, något som var femte lärare inte känner till (19 procent). Var tionde lärare uppger att deras skola inte har en licens. 

Endast någon enstaka procent av samtliga lärare svarar att de har använt illegala tjänster under det senaste året. Däremot svarar tio procent att de använder Netflix, vilket är okej om skolan har ett avtal. Det är dock få lärare som svarar att de har någon sådan licens. Få känner också till att de tillsammans med skolan har ett ansvar för att inte lagbrott sker i klassrummen, och att de kan ställas inför rätta för upphovsrättsbrott.  

Det som förvånade Per Strömbäck mest, var användningen av nättjänsten Youtube i undervisningen.

– Vi hade inte väntat oss att så stor andel av rörlig bild i skolan, 76 procent, kommer via Youtube, som också visar reklam. Det gör en fundersam som medborgare och förälder. Skolan ska vara en reklamfri plats. 

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, är inte överraskad över den höga andelen lärare som tror att upphovsrätten kränks i klassrummen.

– Jag är egentligen inte förvånad över att det är en så hög siffra. Det finns en osäkerhet kring de här frågorna och införandet av den nya tekniken har gått fort för många lärare. De får utrustning utan att de hunnit sätta sig in i regelverket ordentligt.  

Skolan ska vara en reklamfri plats

Hon menar att det finns ett stort behov av fortbildning på området.

– Dessutom handlar det om att ge lärarna tid att förbereda sina lektioner, och inte ha tio minuter på sig för att hitta ett klipp. Det är också viktigt gentemot eleverna, inte minst med tanke på källkritik, som blivit allt viktigare i undervisningen.

Per Strömbäck anser att det inte bara handlar om en ekonomisk skada, vad gäller licensintäkter för film- och tv-bolag, utan att problematiken framför allt ligger i den norm som visas upp för skoleleverna, 

– Det är en allvarlig situation att en samhällsinstitution som skolan visar eleverna att man kan använda illegala sidor, som vi inom branschen och rättssamhället kämpar emot. Att betala för saker på nätet är en framtidsfråga och en inställning som kommer att följa med dem när de är vuxna. 

Fler än hälften av lärarna säger att de har för lite kunskap om upphovsrätten för rörlig bild, och önskar sig mer, vilket Per Strömbäck ser som hoppfullt.

– Det betyder att vi faktiskt kan komma åt problemet, och det är glädjande. Men det är inte bra att hälften av lärarna har dålig kunskap om något som en majoritet använder varje vecka eller mer, säger Per Strömbäck.

Vad är första steget för mig som lärare?

– Se till att skolan har de rättigheter man behöver för att visa film, och välja källor utan reklam.

Kommentera