Annons

Lärare bryter mot lagen med rörlig bild

Publicerad 16 augusti 2016

Sex av tio lärare använder rörlig bild i undervisningen minst en gång i veckan, men varannan lärare säger sig sakna tillräcklig kunskap om vilka regler som gäller.
Den vanligaste källan är video-tjänsten Youtube, en kanal där upphovsrätten ofta är oklar, och där klippen även varvas med reklam.

Fakta

Tydliga brister bland lärarna

  • Varannan lärare anser inte att de har tillräckligt med information om vilka regler som gäller vid visning av rörlig bild i skolan.
  • Nio av tio lärare använder främst dator/internet när de visar rörlig bild i skolan.
  • Var femte lärare känner inte till att det krävs en upphovsrättslicens för att spela upp upphovsrättsskyddat material för elever i skolan. 
  • Youtube är den mest populära tjänsten. 76 procent av lärarna använder videotjänsten för att visa rörlig bild för elever. Därefter kommer tv-kanalers streamingtjänster som SVT Play och TV4 Play.
  • Fler än sju av tio lärare (77 procent) tror att det finns lärare som medvetet eller omedvetet bryter mot upphovsrätten.
  • Lärarna anger främst krångel, okunskap och ekonomiska orsaker till att de bryter mot upphovsrätten. 
  • Rapporten ”Upphovsrätt eller fel i skolan. Undersökning om hur svenska lärare använder rörlig bild i skolan” är gjord på uppdrag av Film- och tv-branschens samarbetskommitté (FTVS), och intervjuerna genomfördes av Skop. Totalt har 502 lärare intervjuats, och svarsfrekvensen var 81 procent. Intervjuerna gjordes under februari 2016.
  • Rapporten är en del av FTVS informationsarbete om upphovsrätten vilket även inklu-derar skolmaterialsidan
  • upphovsrätt.nu.

Relaterat

Drygt 500 högstadie- och gymnasielärare har svarat på enkätfrågor kring upphovsrätt och rörlig bild. Fler än sju av tio tror att upphovsrätten kränks medvetet eller omedvetet i undervisningen i dag, en siffra som förvånade Per Strömbäck, sakkunnig i digitala näringsfrågor för Film- och tv-branschens samarbetskommitté som ligger bakom undersökningen.

– Det bekräftade våra värsta farhågor. Att det förkom visste vi, men att det var så omfattande kom som en överraskning, säger han.

Per Strömbäck.Undersökningen visar att skolans film- och videoundervisning nästan är helt internetbaserad. 92 procent av lärarna anger att det oftast är via dator och internet som de visar film i undervisningen. Sex procent visar rörlig bild genom inspelade program på dvd eller vhs, och enbart en procent genom vanlig direktsänd tv.

För att visa upphovsrättsligt skyddat material för elever i skolan krävs en upphovsrättslicens, något som var femte lärare inte känner till (19 procent). Var tionde lärare uppger att deras skola inte har en licens. 

Endast någon enstaka procent av samtliga lärare svarar att de har använt illegala tjänster under det senaste året. Däremot svarar tio procent att de använder Netflix, vilket är okej om skolan har ett avtal. Det är dock få lärare som svarar att de har någon sådan licens. Få känner också till att de tillsammans med skolan har ett ansvar för att inte lagbrott sker i klassrummen, och att de kan ställas inför rätta för upphovsrättsbrott.  

Det som förvånade Per Strömbäck mest, var användningen av nättjänsten Youtube i undervisningen.

– Vi hade inte väntat oss att så stor andel av rörlig bild i skolan, 76 procent, kommer via Youtube, som också visar reklam. Det gör en fundersam som medborgare och förälder. Skolan ska vara en reklamfri plats. 

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, är inte överraskad över den höga andelen lärare som tror att upphovsrätten kränks i klassrummen.

– Jag är egentligen inte förvånad över att det är en så hög siffra. Det finns en osäkerhet kring de här frågorna och införandet av den nya tekniken har gått fort för många lärare. De får utrustning utan att de hunnit sätta sig in i regelverket ordentligt.  

Skolan ska vara en reklamfri plats

Hon menar att det finns ett stort behov av fortbildning på området.

– Dessutom handlar det om att ge lärarna tid att förbereda sina lektioner, och inte ha tio minuter på sig för att hitta ett klipp. Det är också viktigt gentemot eleverna, inte minst med tanke på källkritik, som blivit allt viktigare i undervisningen.

Per Strömbäck anser att det inte bara handlar om en ekonomisk skada, vad gäller licensintäkter för film- och tv-bolag, utan att problematiken framför allt ligger i den norm som visas upp för skoleleverna, 

– Det är en allvarlig situation att en samhällsinstitution som skolan visar eleverna att man kan använda illegala sidor, som vi inom branschen och rättssamhället kämpar emot. Att betala för saker på nätet är en framtidsfråga och en inställning som kommer att följa med dem när de är vuxna. 

Fler än hälften av lärarna säger att de har för lite kunskap om upphovsrätten för rörlig bild, och önskar sig mer, vilket Per Strömbäck ser som hoppfullt.

– Det betyder att vi faktiskt kan komma åt problemet, och det är glädjande. Men det är inte bra att hälften av lärarna har dålig kunskap om något som en majoritet använder varje vecka eller mer, säger Per Strömbäck.

Vad är första steget för mig som lärare?

– Se till att skolan har de rättigheter man behöver för att visa film, och välja källor utan reklam.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons