helene_hellmark_knutsson_puff

Helene Helllmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning.

| Foto: Socialdemokraterna
Lärarlönelyftet

Regeringens modell för lärarlönelyftet klar

Det genomsnittliga lönepåslaget i regeringens lärarlönelyft föreslås vara mellan 2 500 och 3 500 kronor. Det skriver Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, på Svenska Dagbladets debattsida.
 

Regeringen föreslår en modell där ett särskilt statsbidrag införs vid halvårsskiftet 2016. Det genomsnittliga lönepåslaget utifrån modellen kommer vara mellan 2500 och 3500 kronor, skriver Helene Hellmark Knutsson. Målet med satsningen är att regeringen ska stimulera skolhuvudmännen att ge särskilt kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger högre lön för att bidra till en ökad kvalitet i undervisningen, förbättrade kunskapsresultat och verksamhetens utveckling. 

För att få högre lön ska läraren ha visat intresse för och ha god förmåga att utveckla undervisningen på egen hand och tillsammans med kolleger. Därigenom ska elevernas studieresultat eller måluppfyllelsen i förskolan förbättras, menar regeringen. Inom ramen för satsning ska 3 miljarder kronor fördelas på årsbasis.

Regeringen hoppas också att satsningen ska få fler att vilja bli lärare då det råder och kommer att råda en hög lärarbrist framåt. Behoven av lärare kommer dessutom att öka ytterligare för att ge de barn som flyr till Sverige en bra start. Skickliga och engagerade lärare är nyckeln till en bra skola, menar regeringen.

Lärarlönelyftet är en reform som bygger på att skolhuvudmännen lokalt fattar beslut om lönehöjningar. Statsbidraget kommer att betalas ut till en huvudman som höjer lönen för lärare eller förskollärare utöver vad som följer av den ordinarie lönerevisionen. Satsningen innebär inte en inblandning i den ordinarie lönesättningen. En given utgångspunkt för regeringen har varit att svensk lönebildning ska skötas av de förhandlande parterna på arbetsmarknaden. Under våren har Helene Hellmark Knutsson haft möten med de centrala arbetsgivarorganisationerna inom skolan och med lärarfacken om förändring ska gå till.

Helene Hellmark Knutsson skriver också att det är angeläget att lönesatsningen bidrar till att stärka de skolformer som omfattas för att resultat och måluppfyllelse förbättras samtidigt som den bidrar till att öka läraryrkets attraktivitet. Ett fokus i satsningen ligger på höjd lön för legitimerade lärare som finns i grund- och gymnasieskolan. Även fritidspedagoger och förskollärare kan i viss utsträckning omfattas.

Lärarnas Riksförbund och Bo Jansson har varit med i samtalen med regeringen och välkomnar att modellen för lärarlönelyftet konkretiseras:

– Vi har dock hela tiden varit noga med att poängtera att detta ska vara ett tillskott och inte blandas i den ordinarie lönesättningen. För att lärarnas löner ska höjas på riktigt krävs att alla arbetsgivare förstår detta och tar sitt ansvar för att uppvärdera lärarlönerna, säger Bo Jansson.

Kommentera