Intolerans

Musik och litteratur vapen mot rasism

Expos senaste rapport visar att nazistiska grupper i Sverige var aktivare än vanligt under 2014.
– Grunden till de här personernas världsbild läggs i skolåren, säger läraren och författaren Martin Laps.

Boktips

Martin Laps har skrivit ungdomsromanen Skymningssång för de mörka rådarna, som handlar om rädslan för det okända.

Det finns även en tillhörande lärarhandledning som visar hur lärare kan använda boken i undervisningen för att förebygga rasism och främlingsfientlighet. 

Läs mer hos Isaberg förlag.

De nazistiska organisationerna har blivit färre men var ovanligt aktiva förra året, enligt stiftelsen Expos nya kartläggning. Det är kopplat till en valrörelse där integration och flyktingpolitik diskuterades flitigt, samtidigt som många nya flyktingar inte minst från kriget i Syrien söker sig till tryggheten Sverige. När frågor kring tolerans och främlingsfientlighet tar större plats i samhället dyker de naturligt också upp oftare i skolan.

– Man kan märka redan i mellanstadiet att stämningen blir mera spänd när man tar upp de här frågorna. Det är jätteviktigt att vi jobbar med rasism, främlingsfientlighet och inte minst elevernas identitetsuppfattning. Och att vi möter deras funderingar med samtal och kan förklara sammanhangen bakom. Att förklara varför att det kommer hit människor, säger Martin Laps.

Han undervisar i musik och samhällskunskap på Piratenskolan i Kivik och Gärsnäs skola, två F–6-skolor i Simrishamns kommun på Österlen i Skåne, och har alltid varit engagerad i arbetet mot rasism och främlingsfientlighet.

– Det gäller att hitta ett sätt att diskutera de här frågorna utan att någon elev känner sig utpekad som att den tänker fel. Och det ska finnas en gemensam plan för hur man bemöter sådant på skolan så att det inte blir upp till den enskilde läraren. Inte minst ska det finnas ett medvetet förebyggande arbete så att det inte bara blir när det uppstår en situation som saken berörs.

Han menar att musik och litteratur kan fungera som en ”bakdörr” in i ämnena.

– Är det så att vi lärare märker att någon elev eller en grupp elever är dras åt rasism kan jag inte bara säga ”du har fel”. Då hamnar de i försvarsställning. Om jag istället använder en bok eller en sångtext som diskussionsunderlag kan man närma sig ämnet utan att det blir personligt.

Kommentera