rasism-omslag
Lektionstips

Nytt material för att motverka rasism i skolan

Föreningen New Connexion ger ut material för gymnasieskolor att motverka rasism i skolan genom en ny bok. Materialet ska öppna upp för förståelse och främja en öppen diskussion.

New Connexion har i många år verkat inom skolans värld och utarbetat ett sätt att möta människor som befinner sig i miljöer där det är norm att hysa negativa tankar kring invandring och integration. Varje år utbildar de över 1000 lärare som också ges redskap för det kontinuerliga arbetet bland eleverna. Sedan några år tillbaka finns lärarhandledningar för årskurs 7-9 men nu har författarna Birgitta Hägg och Ulrica Tackerudh tagit fram ett material för gymnasieskolan.

– Vi vill ge redskap för skolor att arbeta aktivt med frågor kring rasism och integration och ge eleverna utredande uppgifter där de bearbetar en frågeställning och hittar fakta på kreativa sätt, säger Birgitta Hägg.

”Mötesplats – för öppenhet och förståelse – mot rasism” har utformats för att kunna ingå i alla de gymnasiegemensamma ämnena, så att eleverna ska möta de viktiga ämnena vid många olika tillfällen i sin undervisning. Materialet innehåller faktakapitel, diskussionsövningar, rollspel och uppgifter som är framtagna tillsammans med elever vid tre olika skolor och bygger på skolverkets uppmaning att utgå från kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

– Vi ser ett stort behov och det har efterfrågats av gymnasielärare. De lärare som vi möter är allt från kunniga och pålästa som är duktiga på normkritik, till de som kanske har en tveksam inställning till frågorna. När vi har skrivit boken så har vi försökt att balansera så att båda sidorna förstår, berättar Birgitta Hägg.

Ämnena som tas upp i boken är allt ifrån yttrandefrihet, rasism, flyktingars väg, regler kring migration till normer och minoritetsfolk. Allt har sin grund i FNs konvention om mänskliga rättigheter.

– Vi har ett avslutande kapitel om vad man som medborgare kan göra för att skapa ett mer öppet och inkluderande samhälle. Vi ger eleverna en verktygslåda för att agera.

När det handlar om lärares roll i att möta eleverna i svåra diskussioner trycker Birgitta på vikten av det deliberativa samtalet och att utgå från elevens situation även om den kan vara obekväm.

– För att få till ett bra samtal får man inte vara konfrontativ. Man måste inte alltid hålla med, men man kan respektera och lyssna till eleverna. Målet är inte att vinna diskussionen utan att få eleverna att reflektera.

Kommentera