Lokalt

”Pengarna räcker till en lärare”

Munkfors kommun ligger sist i Lärarnas Riksförbunds skolranking. Nu har de sökt bidrag inom regeringens miljardstora lågstadiesatsning.

Omkring 500 000 kronor. Så mycket får Munkfors kommun om de beviljas det statsbidrag de sökt inom lågstadiesatsningen som totalt omfattar 2 miljarder kronor.

Det räcker till drygt en lärartjänst.

– Vi kommer att söka en lärare som ska jobba med nyanlända elever, så att lärarna får mer tid i undervisningen på den vägen, säger Anna Falk, skolchef i Munkfors kommun.

Kommunen har 3650 invånare. På dess enda skola går 140 elever. I Lärarnas Riksförbunds kommunranking hamnade Munkfors sist till följd av låga löner, låga elevresultat och inte minst andelen behöriga lärare – som i kommunen ligger på 42 procent.

– Vi har några lärare som inte har slutfört sina utbildningar än. De har uppsatser och opponeringar kvar att genomföra. Men vi har utannonserat de tjänster där vi saknar behöriga lärare, även om vi hoppas att de duktiga lärarna vi faktiskt har genomför sina sista delar av utbildningen och får legitimationen, säger Anna Falk.

Ett villkor för att beviljas statsbidraget är att kommunen måste ha en rekryteringsplan. Där har Munkfors kommun bland annat redogjort för hur man arbetar för att säkra tillgången till legitimerade och behöriga lärare.

– Vi kommer att jobba effektivt för att få människor intresserade av att söka lärarutbildningar. Bland annat med vår utbildnings- och företagarmässa, där vi lyfter lärarjobb som viktiga framtidsyrken, säger Anna Falk.

Rekryteringsplanen ska dessutom besvara frågor som hur rekryteringen ska hanteras i förhållande till pensionsavgångar, nyanlända barn och ledarskap.

Var villkoren för att få statsbidraget tuffa för er att uppfylla?

– Nej, inte alls, vi kommer att uppfylla kraven. Det har jag inga som helst bekymmer om, så länge någon söker tjänsten vi ska utlysa.

Är det svårt att hitta lärare i Munkfors kommun?

– Det finns inga lärare här, eftersom det är en liten kommun. Vi rekryterar oftast från närliggande kommuner och har till exempel några som pendlar från Karlstad, säger Anna Falk.

Kommentera