Pisa-kritiken

Pisa-chefen efter kritiken: ”Sveriges resultat är trovärdigt”

Andreas Schleicher till Skolvärlden: ”Elevurvalet är inte ett problem”

Andreas Schleicher, pisakritik

Andreas Schleicher är utbildningschef på OECD, statistiker och grundare av flera internationella studier av utbildningssystem, bland andra Pisa.

| Foto: OECD

OECD undersöker just nu kritiken från Riksrevisionen, men organisationens utbildningschef Andreas Schleicher säger till Skolvärlden att han står fast vid att Sveriges Pisa-resultat 2018 är trovärdigt.

Riksrevisionens granskning av regeringens och Skolverkets hantering av Pisa-studien 2018 väcker liv i den tidigare kritiken att för många elever exkluderats från att delta för att resultatet ska överensstämma med den faktiska kunskapsnivån hos landets unga.

Nu säger OECD:s utbildningschef och skaparen av Pisa-studien Andreas Schleicher till Skolvärlden att han fortfarande anser att urvalet av elever i Sverige 2018 är inom ramarna.

– Den här frågan har varit med oss länge och vi har undersökt den väldigt noggrant. Jag kan inte se vad Sverige kunde ha gjort annorlunda, och jag kan inte heller se att det skulle påverka resultaten signifikant, säger han.

En grupp inom OECD tittar nu närmare på kritiken från den svenska riksrevisionen men Andreas Schleicher har ännu inte tagit del av deras rapport. Han har dock svårt att se att det skulle leda till någonting nytt.

– För mig handlar om att se till det stora perspektivet. Det här är en fotnot och det kommer inte att påverka resultatet, säger han till Skolvärlden.

Även OECD får en släng av den nygamla kritiken då organisationen först godkänt det svenska elevurvalet till att börja med, och sedan vid en granskning av processen i efterhand slagit fast att allting gått rätt till. Riksrevisionen hänvisar i sin rapport till tjänstemän inom utbildningsdepartementet som menar att OECD inte förstår sig på hur det svenska utbildningssystemet fungerar.

Andreas Schleicher välkomnar att låta en tredje part granska urvalsprocessen och analysera i vilken utsträckning ett annat urval hade påverkat resultaten i någon meningsfull mängd.

– De kan fråga någon annan, det finns många analytiker som kan titta på urvalet. Jag är rätt säker på att de skulle dra samma slutsats. Det är för övrigt vad vi gjorde när Sverige kom till oss och bad oss undersöka frågan, vi anlitade en grupp analytiker.

Han menar att det hela i grunden handlar om två saker: Är en lägre svarsfrekvens i sig är ett problem, och påverkar bortfallet resultaten.

– Det första kan man diskutera, men knappast det andra. Det är inte ett särskilt svårt problem att undersöka, säger Andreas Schleicher.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm