isak.camilla
Debatt

”Regeringen sviker lärarna”

DEBATT Att i en budget, som beskrivs som en viktig del i att höja läraryrkets attraktivitet, slopa tusentals karriärtjänster trots att Miljöpartiet innan valet uttryckt att de ville ha två gånger fler förstelärare och lektorer är oförståeligt. Det skriver Isak Skogstad, LR Stud, och Camilla Waltersson Grönvall (M).

Regeringen har nu presenterat sin vårbudget. Budgeten ska enligt regeringen innehålla satsningar för att höja läraryrkets attraktivitet.

Dessvärre har regeringen slopat 5 000 förstelärartjänster och Alliansens satsning på förstelärare i utanförskapsområden försvinner. Detta går tvärtemot OECD:s rekommendationer och är inget annat än ett dråpslag för likvärdigheten i svensk skola och läraryrkets attraktivitet.

Ett generellt lönelyft för lärarkåren är ett steg i rätt riktning, men resan till ett attraktivt läraryrke är alltför lång för att slopa satsningar på förstelärartjänster.
Vi får inte överge eleverna i de skolor med de största utmaningarna. I Sverige, till skillnad från exempelvis Danmark, är sannolikheten hälften så stor att en lärare med lång yrkeserfarenhet arbetar på en skola med större utmaningar. För att locka yrkeserfarna lärare till skolor i utanförskapsområden krävs det attraktiva villkor för lärare.

Socialdemokraternas vallöfte om 3 000 fler karriärtjänster till skolorna med de tuffaste förutsättningarna verkar tyvärr ha prioriterats bort. Personell försörjning är ett viktigt verktyg för en likvärdig skola och att inte utöka antalet försteläraretjänster i utanförskapsområden är ett steg i fel riktning. Det är orimligt att oerfarna lärare får möta elever med de tuffaste förutsättningarna. 

Om tio år beräknas minst 65 000 behöriga lärare saknas. Ett generellt lönelyft bör kombineras med goda karriärmöjligheter för skickliga lärare. OECD har vid ett flertal tillfällen poängterat vikten av att erbjuda karriärtjänster för lärare i syfte att stärka yrkets attraktionskraft. Att i en budget, som av upphovsmakarna själva beskrivs som en viktig del i att höja läraryrkets attraktivitet, slopa tusentals karriärtjänster trots att Miljöpartiet innan valet uttryckt att de ville ha två gånger fler förstelärare och lektorer är oförståeligt. 

I vårbudgeten presenterar regeringen samtidigt satsningar på fler lärare på lågstadiet och nya utbildningsplatser på bland annat Komvux och folkhögskola. Den alltmer påtagliga lärarbristen riskerar att accelerera när regeringens förslag kräver fler yrkesverksamma lärare, men inte uppföljs av adekvata satsningar på karriärtjänster.

För att säkra svensk skolas framtida kompetensförsörjning och skapa förutsättningar för att bli en internationellt erkänd kunskapsnation krävs ett attraktivt läraryrke. Det är orimligt att förslag som syftar till att stärka läraryrkets attraktivitet förpassas till papperskorgen. Sverige har inte råd med det.

/Camilla Waltersson Grönvall (M), utbildningspolitisk talesperson och Isak Skogstad, ordförande Lärarnas Riksförbund Studerandeförening
 

Kommentera