Studiero

Regeringens förslag: Mobilförbud och tydligare mandat att ingripa

mobil-overstruken

Lärares befogenheter att ingripa för att upprätthålla trygghet och studiero ska stärkas.
Det är det senaste i en rad förslag på förändringar i skollagen från skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

I maj 2021 presenterade Anna Ekström regeringens ”Nationell plan för trygghet och studiero”, som innehöll flera förslag på åtgärder som kräver ändringar i skollagen. Nu skickas de föreslagna lagändringarna på remiss.

– Det behöver vara fokus på bildning, trygghet och studiero i alla skolor i landet, säger Lina Axelsson Kihlblom.

Förbud mot mobiltelefoner i klassrummet

Bland annat ska mobiltelefoner förbjudas i klassrummet och endast får användas på lärarens instruktion och i syfte att främja lärande. I grundskolan ska rektor kunna besluta att elevernas telefoner samlas in under hela skoldagen.

Det ska bli tydligare att lärare och annan personal har rätt att avvisa elever och ingripa fysiskt för att upprätthålla ordningen och rektorer ska ha rätt att omplacera eller stänga av elever utan att först pröva andra åtgärder, om säkerheten för skolpersonal eller andra elever hotas.

”Det har funnits en osäkerhet”

Lina Axelsson Kihlblom påpekar att lärare redan idag har befogenheter att ingripa, men att det finns en osäkerhet i lärarkåren kring vad som gäller i praktiken. Det menar att de förslagna lagändringarna ska råda bot på.

– Det är nolltolerans för våld och stök i skolan, men det har funnits en osäkerhet kring hur dagens regler sak tillämpas. Det behövs verktyg för att motverka otrygghet och det behövs disciplinära åtgärder och ett tydligt ledarskap. Dagens förutsättningar duger inte, säger hon.

Begreppet studiero ska definieras i skollagen, och det ska göras klart att huvudmannen har ansvar för att det bedrivs ett förebyggande arbete för trygghet och studiero.

Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Kommentera