klassrum_tomt_5
Politik

Regeringens förslag: Vill göra stora förändringar i komvux

Regeringen vill att komvux ändras om för att stärka integrationen. Bland annat föreslår man att språk- och yrkeslärare ska arbeta tillsammans på komvux, för att förenkla nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver utbildningsminister Anna Ekström (S) om att regeringen vill göra flera förändringar i komvux: 

”Till att börja ska den kommunala vuxenutbildningen fokusera mer på arbetsmarknadens behov, inte bara på individens utbildningsbehov”.

Regeringen vill bland annat ändra hur antagningen till komvux fungerar. Man föreslår att komvux framöver ska utgå från personers behov av utbildning, i stället för upplägget i dag där personer med minst utbildning prioriteras.

”För att möta vuxnas behov av omställning ändras prioriteringsregeln för komvux i skollagen, så att de med störst behov av utbildning prioriteras. Detta kommer att göra det lättare för en person som redan har en gymnasieutbildning, men som löper risk för arbetslöshet eller ohälsa, att via komvux växla yrke eller bransch”, skriver Anna Ekström.

Dessutom vill ministern att språk- och yrkeslärare även ska ges förutsättningar att arbeta tillsammans för att förenkla nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

”Den statliga ersättningen till yrkesutbildning som kombineras med sfi eller svenska som andraspråk förstärks med ytterligare 35 000 kronor per plats.”

Förslagen bygger delvis på en uppgörelse inom januariöverenskommelsen.

Kommentera