skoldator_0
Digitalisering

Regeringsförslag: Programmering i grundskolan

Skolverket har fått regeringens uppdrag att ta fram en IT- och digitaliseringsstrategi för skolan. Bland annat vill man att programmering ska ingå i grundskolans kursplan. 

IT-strategier

Skolverket ska föreslå två IT-strategier.

En ska vända sig till förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och motsvarande skol­former. 

En ska vända sig till gymnasieskolan, gymnasiesär­skolan och skolväsendet för vuxna.

God tillgång till datorer och andra digitala verktyg är ingen garanti för goda kunskapsresultat hos eleverna. Skolverket presenterade i mitten av september en ny analys av PISA-resultaten och kunde konstatera att de elever som använder internet och datorer mest, både i och utanför skolan, är de som presterar sämst på PISA-proven. 

En slutsats då var att det inte räcker med god tillgång till datorer utan lärare måste också ha goda kunskaper om hur man kan jobba med datorer för att stärka lärande.

– Det OECD konstaterar är att det saknas kunskap om hur IT ska användas på rätt sätt i undervisningen. Det bekräftas av svenska studier, till exempel Skolverkets egen från 2013, som visar att svenska lärare själva efterfrågar dessa kunskaper, sa Eva Lundgren, projektledare på Skolverket till Skolvärlden i en kommentar.

Nu konstaterar regeringen samma sak – tillgång till dator räcker inte, det är undervisningen och lärarnas kunskaper som ger eleverna digital kompetens – och därför ger man nu Skolverket i uppdrag att föreslå nationella IT-strategier för skolväsendet. 

Strategierna ska innehålla målsättningar och insatser för att stärka förut­sättningarna för en likvärdig tillgång till IT inom skolväsendet och en stärkt digital kompetens hos elever och lärare, meddelar utbildningsdepartementet i ett pressmeddelande.

Till Skolverkets uppdrag hör också att se över grundskolans kurs- och läroplaner för att för att förstärka och tydliggöra programmering som ett inslag i undervisningen. Det skriver bland annat utbildningsminister Gustav Fridolin i en debattartikel i Ny Teknik. Att programmering på schemat varit under beredning på regeringskansliet har Skolvärlden tidigare rapporterat om. 

”Programmering handlar inte enbart om att skriva kod. Problemformulering och -lösning, kreativitet och logiskt tänkande är exempel på centrala förmågor. Förmågor som även kan bidra positivt till kunskapsinhämtningen inom andra ämnen”, skriver Gustav Fridolin.

Kommentera