datorergymnasiet
Utredning

Regeringen utreder programmering på schemat

Programmering kan komma att få en större roll i den svenska skolan. Frågan är under beredning på regeringskansliet, kan Skolvärlden avslöja.

Storbritannien införde i fjol ämnet computing – där programmering utgör en väsentlig del – för elever från fem års ålder och uppåt. Ett syfte med det nya ämnet är att elever inte bara ska använda datorer, utan också få en djupare förståelse för hur de fungerar.

Nästa år kommer alla finska grundskoleelever att börja lära sig programmering, som dock inte kommer vara ett eget ämne utan inrymmas i framför allt matematik och slöjd.

I Sverige är programmering i dag enbart ett obligatoriskt ämne på teknikprogrammets inriktning mot informations- och medieteknik.

Skolvärlden har sökt utbildningsminister Gustav Fridolin för att höra vad han anser om att göra programmering obligatoriskt för fler svenska elever, antingen som eget skolämne eller inom ramen för andra.

– Frågan är under beredning på regeringskansliet och så länge en fråga bereds så kan vi inte kommentera den, hälsar hans pressekreterare Emma Stark.

En färsk PISA-rapport visar att svenska elever som lägger mycket tid på att surfa på internet har de lägsta resultaten i läsförståelse och matematik. Skolverket menar att det finns anledning till eftertanke kring hur IT i skolan används.

Kommentera