2126332-kindergarten-children-learning-how-to-use-computers
Ny studie

”Det är dags för pedagogiken”

Ny digital teknik har stulit fokus från skolans huvuduppdrag – pedagogiken. Det menar professor Åke Grönlund som nu ska utforska hur man skapar bästa möjliga digitala inlärningsmiljö.

Flera röster från myndigheter och fackförbund höjs för att skolan måste ha en mer medveten tanke kring hur IT används i undervisningen, i svallvågorna efter den senaste analysen av PISA-resultaten.

Samtidigt har 380 elever i fem svenska högstadieskolor tilldelats digitala plattor där interaktiva läroböcker installerats. Anledningen är ”Det digitala lärandets möjligheter”, ett samarbetsprojekt mellan Samsung, Gleerups och Atea som inleds under hösten.

I tre läsår ska skolornas elever använda de nya verktygen samtidigt som kompetensutvecklare från Atea Sverige handleder lärarna och skolledarna. Precis som titeln antyder är projektets syfte att få ökad kunskap om digitalt lärande.

Åke Grönlund, professor i Informatik på handelshögskolan vid Örebro universitet ska bedriva följeforskning under projektets gång.

Han ser vissa problem med hur landets skolor jobbar med digitala verktyg i dag.

– Det har legat ett stort fokus på datorer och de tekniska bitarna, vilket har tagit rätt stor plats. Det i kombination med bristen på bra material och genomtänkta metoder har gjort att pedagogiken fått lida.

Men det här projektet ska fokusera på lärandet, enligt Åke Grönlund. Genom intervjuer och enkäter ska han och kollegan Matilda Wiklund, lektor i Pedagogik, undersöka vad som är effektivt och inte.

– Nu är det dags för pedagogiken och det känns spännande. Lärarna ska arbeta i ett interaktivt läromedel och vi ska titta på hur bra det fungerar och hur det kan utvecklas för att gynna lärandet. Det är inte tekniken i sig som har betydelse. Det är hur man använder den, säger Åke Grönlund.

En förhoppning är att projektet ska kunna skapa ökad samsyn mellan lärarna gällande digital teknik i skolan – något han anser saknas i dag.

– Många lärare jobbar väldigt olika och på egen kant. De lägger mycket tid på att söka material. Men man måste inom skolan hitta gemensamma arbetssätt, organisera och samordna för att skapa samsyn, säger Åke Grönlund.

Vålbergsskolan i Karlstad, S:t Olofsskolan i Sigtuna, Strömsnässkolan i Markaryd, Runby skola i Upplands Väsby samt Björkenässkolan i Löddeköpinge deltar i studien.

Kommentera