724570-alphabet-blocks-in-a-row
Betygsättning

Rektor höjde betyg trots lärarens protest

Läraren ombads höja ett F som redan var satt. Läraren vägrade, men rektorn ändrade betyget ändå. Enligt uppgifter till facket är det inte första gången.

En behörig och legitimerad lärare i Malmö satte betyget F – underkänt – på en niondeklassare som hon undervisat i engelska. På skolavslutningen tre dagar senare kallade skolans rektor in läraren på sitt rum. På bordet låg då ett nytt betyg, som rektorn bad läraren skriva under. När läraren vägrade att skriva på körde rektorn över henne och gick vidare med det nya betyget ändå, vilket Sydsvenskan var först att rapportera om.

Lärarnas Riksförbund (LR) har anmält fallet till Skolinspektionen som nu kräver att Malmö stad granskar rektorns betygssättning. Ola Schönström är biträdande kommunombud för LR i Malmö, och han säger att han aldrig förr har varit med om ett så tydligt övertramp.

­– Det här är antingen total okunskap om skollagen eller ett enormt svagt skolledarskap, där man känner en sådan press utifrån att man ändrar betyg trots att man har behöriga, legitimerade lärare som undervisar, säger han till Skolvärlden.

Enligt honom har flera andra lärare på skolan vittnat om liknande upplevelser, vid flera terminsavslutningar. Men de har istället känt sig pressade att skriva på det nya betyget. Det ska även ha förekommit att lärare sagt upp sig för att de känt sig ifrågasatta och inte vill vara en del av en mygelkultur.

– Efter de samtal jag har haft verkar det finnas en systematik i detta. Flera tidigare lärare har inte vågat säga nej. Men i det här specifika fallet har läraren sagt upp sig och lämnat Malmö, och det kanske är det som gör att hon vågar säga ifrån.

Utöver att säga ifrån har den aktuella läraren fotograferat sitt ursprungliga satta betyg, vilket gör att det finns konkreta bevis för att det har ändrats i efterhand, något som saknas i de tidigare fallen.

Nu kräver skolinspektionen att Malmö stad utreder hur det hela har gått till. Men Ola Schönström har inga större förhoppningar att det ska leda någonvart.

– Ska vi vara helt ärliga tror jag inte att det kommer hända så mycket, eftersom det är Malmö stad själva som ska utreda det. De vidhåller redan att det har hanterats korrekt.

Enligt rektorn beror det ändrade betyget på att eleven inte fått det stöd hen har rätt till vid det nationella provet. Därför fick eleven göra en ny prövning, där hen ska ha visat sig besitta de kunskaper som krävs. Den prövningen ska ha skett när den undervisande läraren var hemma för vård av barn. Rektorn hävdar vidare att han och läraren var överens om att betyget skulle höjas efter den prövningen, vilket läraren förnekar.

– Hennes version av händelseförloppet är helt annorlunda än rektorns. När hon kallades till rektorn för att ändra betyget så sade hon att ”då får den legitimerade läraren som bedömde omprovet skriva under det nya betyget”, men någon sådan lärare verkar inte finnas, säger Ola Schönström.

Givet att fler lärare berättar liknande historier undrar han hur vanligt förekommande det är med rektorer som höjer betyg på eget bevåg.

– Är detta bara en rektor på en skola, eller är det ett större problem i Malmö stad? Betygsstatistiken i den här klassen, och kanske skolan och i förlängningen Malmö stad blir ju missvisande. Förvaltningsdirektören höll presskonferens om att måluppfyllelsen blir bättre, och nu visar det sig att det fuskas med betygen.

– Vi får ta reda på vad som har hänt. En rektor ska mer eller mindre aldrig gå in och ändra betyg, säger Fahrudin Zejnic, utbildningschef på grundskoleförvaltningen i Malmö till Sydsvenskan.

Kommentera