Annons
Johan Edelsvärd, rektor på Mimerskolan, tycker att deras tvålärarsystem ligger rätt i tiden.

Rektorn: Så gynnas lärarna av vårt tvålärarsystem

Publicerad 22 december 2017

Relaterat

Tvålärarsystemet på Mimerskolan har lett till strålande elevresultat och bättre arbetsmiljö. 
Skolledaren Johan Edelsvärd tycker att det är en satsning som ligger rätt i tiden. 
– Vi tror att det här sättet är bäst för att skapa möjligheter för lärarna att faktiskt vara lärare, säger han.

Skolvärlden skrev tidigare i veckan om lärarduon Ewa Färnstrand och Therese Dahlèn på Mimerskolan i Sundsvall som undervisar tillsammans med mindre undervisningsgrupper. Tvålärarsystemets effektivitet syns i elevresultaten samtidigt som lärarnas arbetsmiljö har blivit betydligt bättre.

Skolans arbetssätt har väckt stort intresse och på Skolvärldens Facebook-sida har många varit nyfikna på att höra mer om skolans nya system.

Johan Edelsvärd är rektor på Mimerskolan sedan två år tillbaka. När han började arbeta på skolan hade Skolinspektionen precis varit där och kontrollerat verksamheten. Under samtalet med inspektören fick han en lång lista på brister som de hade reagerat på under en längre tid.

– En av de sakerna som fanns med var att rektorn måste bli en större del i den pedagogiska utvecklingen och jobba med kvalitetsdefinition. Så det första vi gjorde vara att bestämma vad vi tycker kvalitet ska vara, säger han.

Skolan började arbeta med fyra huvudstrategier: formativt arbetssätt, kollegialt lärande, resursfördelning, och pedagogiskt ledarskap ­– det vill säga hur man skapar lugn och studiero i klassrummen så att eleverna får bästa möjlighet för lärande. 

– Tanken var att lärarna skulle få mer tid till att göra det man är utbildade för, det vill säga undervisa i klassrummet. Det uppskattades av lärarna som såg stor potential med systemet. Vi tror att det här sättet är bäst för att skapa möjligheter för lärarna att faktiskt vara lärare och få mer makt över att styra över sin egen tid, säger Johan Edelsvärd.

I dag är det är fyra lärarpar på skolan som arbetar enligt tvålärarsystemet, men fler har börjat ta steg åt det hållet. Inom ämnena matematik/NO, idrott och musik arbetar man med det fullt ut. Nästa år tror han att det kommer vara fler lärarpar på skolan.

– Det handlar om att skapa önskan underifrån och att fler lärare på skolan ska bli redo för att arbeta efter systemet. Man måste vara mogen för uppgiften och det måste komma från läraren själv.

Johan Edelsvärd upplever att en stor utmaning många lärare har är att börja prata om vilken effekt de har i klassrummet. I dag pratar personalen på skolan om pedagogik på ett helt annat sätt.

– Vilken lärandeffekt får eleverna av just mitt didaktiska val? Det är lätt att fastna i diskussioner om tid eller brister hos eleven. Det är mycket svårare att prata kring effekten av undervisningen som läraren har planerat. Vi har lagt ett år på att flytta fokus till ”jaget" i klassrummet och vi har nått grymma resultat.

Tvålärarsystemet är en satsning som ligger rätt i tiden, menar skolledaren.

– Tvålärarsystemet handlar mycket om resursfördelningen och vad man fått ut mest av. Ställningstagandet bakom vårt system är att man inte bara kan titta på en klass och en lärare, det är lite stelbent. Man måste titta på vilka resurser man har och hur man kan arbeta med dem på bästa sätt.

Hur finansieras projektet?

– Det handlar om resursfördelning. Den frågan som man i många skolverksamheter är feg att ställa är: för vem gör vi det här? I många organisationer tenderar det att bli att det byggs projekt som är hjärtebarn som inte ger någon effekt. Sedan är man inte beredd att ta bort dem. Vi har fyra procent i overhead-kostnader i organisationen, en snittkostnad i kommunal skola i Sundsvall ligger minst på 30 procent. Så jag tror mer på vårt finansieringssätt, säger Johan Edelsvärd.

Men systemet innebär inte fler lektioner då? Eller hur påverkar det tiden för exempelvis planering och utvärdering?

– Den frågan är svår. Vad har man för utgångspunkt när man säger ”fler lektioner”? Mer än vadå? Det är ingen skillnad jämfört med andra lärare på skolan. Nej, då är det ingen skillnad. Men jämför man med andra kommuner så kan man säkert hitta olikheter, men då är man inne på en helt annan fråga. Det blir svårt att besvara, säger han och tillägger:

– Eftersom lärarna får planera sin egen tid så blir det bra. Här kan lärarna skapa ett större utrymme för planering och uppföljning i och med att man kan flytta tid hur man vill.

Vad är den tuffaste biten med att införa ett tvålärarsystem?

– Ska det ge effekt måste organisationen vara mogen och lärarna måste kunna se jaget och blotta sig inför andra. Det är inte alla som kan det, jag vet inte varför det är en sådan kultur bland Sveriges lärare. Det känns väldigt konstigt att inte kunna bli granskad av kollegor och andra lärare. Det är synd.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Debatt: Betygen måste bli rättssäkra

Debatt

Svensk skola är i behov av ett system där allt fler prov rättas centralt av oberoende examinatorer, skriver Olle Bring, riksordförande Moderat Skolungdom.

Kommentera
Annons
Annons

Så påverkar budgeten dig som lärare

Budget

Riksdagen har röstat igenom Moderaternas och Kristdemokraternas budget. Så här berörs du som lärare av den.

Annons

”Villkoren måste förbättras för att locka fler till läraryrket”

Debatt

”Menar vi allvar med att lyfta yrkets status, locka de bästa studenterna till att söka lärarutbildningen så måste även villkoren för lärarna förbättras”, skriver Roger Haddad (L), vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott.

Kommentera

Lärarnas vanligaste frågor till SPSM om betyg och särskilt stöd

Betyg och bedömning

Hur fungerar pysparagrafen, alternativa verktyg, lathundar och strukturstöd vid betygsättning och bedömning?
SPSM:s expert svarar på vanliga frågor om bedömning.

Annons
Annons

Åtta rektorer kräver: Erfarna lärare måste få högre lön

Lärarlöner

Åtta rektorer på Ystad gymnasium kräver mer pengar till lärarlöner.
– Det är ett arbetsmiljöproblem att nyanställda får mycket högre lön än erfarna, lojala lärare, säger rektorn Lena Schmidt.

Annons

Skolan kraftsamlar för allas rätt att funka olika

Musikhjälpen

Från 3 miljoner 2008, till 74 miljoner förra året. Varje år sedan starten har Musikhjälpen slagit rekord. I år kommer flera initiativ från skolans värld. 

Malin skämtar om läraryrket – och fick arbetslusten tillbaka

Arbetsmiljö

Vad har undervisning och stand up gemensamt? En hel del om du frågar läraren och komikern Malin Appeltofft.

Faktorerna som påverkar ett barn som inte kommer till skolan

Hemmasittare

Alexander Skytte skriver om hur skolan kan arbeta för att förhindra att elever inte kommer till skolan: ”Om vi vill ha tillbaka elever med problematisk skolfrånvaro måste vi vara beredda på att ändra vårt sätt att jobba.”

Nya skollagar att hålla koll på 2019

Lagar

Under 2019 träder att antal lagändringar i kraft som påverkar den som arbetar i skolan. Bland annat blir det krav på mer undervisningstid i matematik och idrott och hälsa.

Här tas tekniken på allvar

NO och teknik

På de flesta skolor för teknikämnet en undanskymd tillvaro och elevernas intresse dalar i takt med att de blir äldre. I Mörrum utanför Karlshamn har man vänt trenden – med hjälp av 3D och en förändrad lärarroll. 

Läraren Pekka, 80: ”Jag kan ju inte bara sitta still”

Intervju

Sin egen stigande ålder och lärarprofessionens sjunkande status till trots vill 80-åriga ämnes-läraren Pekka Persson inte släppa yrket helt. 
– Jag kan ju inte bara sitta still, det är roligare att undervisa, säger han.

Trots att fler tar examen: ”Problem kvarstår”

Gymnasiet

Fler elever tar gymnasieexamen inom tre år på de nationella programmen, visar Skolverket statistik. Men trots ökningen varnar LR:s Åsa Fahlén:
– Skolsystemet som helhet lyckas inte ge alla elever möjlighet att skaffa sig en god skolgång.

Så kan du hantera relationen med eleverna

Relationer

De flesta lärare upplever dagligen hur relationen med eleverna är viktig för att nå goda resultat. Men forskningen visar att de inte alltid är lika bra på att navigera den relationen i praktiken. 

Arbetsuppgifter

Lärarna: ”Vår tid går till annat än undervisning”

En stor del av låg- och mellanstadielärarnas arbetstid går åt till uppgifter som inte har med läraruppdraget att göra. Över 80 procent av lärarna använder
delar av sin arbetsdag till att bland annat rastvakta, kopiera, fixa i klassrummet och bjuda in till olika aktiviteter, visar en ny undersökning.

Så svarar lärarna om arbetsuppgifter som stjäl tid

Undersökning

Rastvakta, vattna blommor, fixa gardiner, kopiera... Så säger lärarna om de arbetsuppgifter som ligger utanför den egna undervisningen.

Rektorn: Är Skolverkets nya allmänna råd förenliga med skollagen?

Debatt

”Separera inte lärarens ämneskompetens och hens rättighet till bedömning om allmänna råden ska vara gångbara fullt ut”, skriver rektorn Jens S West.

Kommentera

En julsaga

Debatt

”Det lackar mot jul i Fabriken på Ågatan”. Bana 4 i Kungsbacka önskar alla montörer en god jul.

Kommentera

”Så ökar vi kunskaperna i främmande språk”

Debatt

Hur vänder vi den nedåtgående trenden för kunskaper i främmande språk och bristen på behöriga språklärare? ”Prata med barnen om exportens betydelse för Sverige och vilka dörrar språkkunskaper kan öppna för dem! Och satsa mer på språklärare!”, skriver Aino Weber på Tysk- svenska handelskammaren.

Kommentera

Rosa bussen ska öka likvärdigheten i utsatta områden

Digital kompetens

En rosa buss ska få fler mellanstadieelever i utsatta områden att intressera sig för programmering.
– Vi vill bidra till en jämlik utbildning, säger Maria Olsson.

Skolresultaten pekar uppåt i ny rapport

Positiv trend

Fler är behöriga till gymnasieskolan och det genomsnittliga meritvärdet ökar, men bristen på jämlikhet kvarstår. Det visar en ny rapport om grundskolan från SKL.

Sociala medier – därför måste även yngre barn få kunskaper i bild

Debatt

Vi lever med en visuell kommunikation i en omfattning som vi aldrig tidigare har upplevt. Därför måste skolan ta bildämnet på allvar och ge även yngre barn bildkunskaper”, skriver författaren Torhild Elisabet Sandberg.

Kommentera

Rapport: Högpresterande elever saknar utmaningar i skolan

Rapport

Det saknas anpassade utmaningar för högpresterande elever i flera av landets skolor, visar en granskning från Skolinspektionen. 
– Sverige ligger sist i hela världen när det kommer till frågor som rör särskilt begåvade och högpresterande elever, säger pedagogen Mona Liljedahl.

Så förhindrade de hundratals gymnasieavhopp

Avhopp

Satsningen ”Plugga klart” tog sikte på 800 elever i riskzonen för att hoppa av gymnasiet. Resultatet: 720 av dem är kvar i skolan. – Det handlar mycket om att skapa relationer och vara lyhörd, säger Sebastian Wass, en av lärarna som deltar i satsningen.

LR Studs ordförande tar över Saco studentråd

LR Stud

Lärarnas Riksförbunds studerandeförenings ordförande Mimmi Rönnqvist är vald till ordförande i Saco studentråd under verksamhetsperioden 19/20.

Elvira, 18: ”Det är dags att vi börjar tänka på lärarna”

Debatt

”Lärare undervisar Sveriges framtid och det är dags att vi börjar tänka på dem. Lärarutbildningen måste ställa högre krav”, skriver 18-åriga Elvira Löwenadler.

Kommentera

Miljonsatsning på tioårig grundskola i M:s budget

Budget

Inför en timme mer i undervisningstid, utöka satsningen på lovskolan och lansera en tioårig grundskola. Det är några av delarna på skolområdet som återfinns i Moderaternas budgetmotion.

Så fick Västeråsskolan stopp på stöket

Arbetsmiljö

Dagliga konflikter bland eleverna och stök i klassrummet. Lärare och rektorer som slutade på löpande band. Och ett hot om vite på nära en miljon kronor från Skolinspektionen. Det såg inte ljust ut för Vetterstorpsskolan i Västerås – men på ett halvår vände trenden.

Högsäsong för betygsfrågor – det vill lärarna veta

Betygsättning

Det drar ihop sig till betygsättning på landets skolor. På Skolverket märks det genom att fler lärare hör av sig med frågor – och i år har de en lite annan karaktär än tidigare.

De prisas för sitt arbete med nyanlända elever

Språkintroduktion

Tätt samarbete, noga planering och välutbildad personal. Arbetslaget från Blackebergs gymnasium tilldelas priset "Årets lärarlag" för sitt arbete med nyanlända elever.
– Jag hoppas att vi kan inspirera andra, säger studie- och yrkesvägledaren Kristina Salenstedt Linder. 

Efter kritiken: SPSM drar tillbaka adhd-rapporten

NPF

Specialpedagogiska skolmyndighetens rapport om insatser för elever med adhd har fått kraftig kritik. Nu drar myndigheten tillbaka rapporten.

Så slår jobbstressen mot skolan

Arbetsmiljö

Fyra av tio grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare säger att de haft arbetsrelaterade besvär till följd av arbetet, visar en undersökning gjord av Arbetsmiljöverket.

SKL: Inför samordnad individuell plan för elever med behov

SIP

Sveriges Kommuner och Landsting vill införa en bestämmelse om samordnad individuell plan (SIP) i skollagen.

För mycket vardag och för lite matte

Matematik

Hur ska man lära ut matte på bästa sätt i klassrummet? Den frågan har länge varit föremål för en intensiv debatt inom skolforskning. Nu ger en svensk studie svar.

Rösten en bortglömd arbetsmiljöfråga

Arbetsmiljö

Rösten är ett av lärarnas viktigaste verktyg, och problem med den leder ofta till stress och sjukskrivningar. Men skolledarna är förvånansvärt ovetande om sitt ansvar, enligt logopeden och forskaren Annika Szabo Portela.

Läraren: ”Vi får inte ta demokratin för givet”

Projekt

På Jämtlands gymnasium uppmuntras eleverna att starta föreningar och samtidigt värna om demokratin. Arbetet är en del av ett demokratiprojket som skolan startat.
– Det är viktigt att vi inte tar demokratin för givet, säger Camilla Göransson, lärare på skolan. 

Metoo

#ickegodkänt ett år senare: ”Förväntar oss mer”

Metoo

Ett år har gått sedan läraruppropet Ickegodkänt. Läraren och initiativtagaren, Elinor Holmström, berättar om vad som har hänt sedan uppropet och vad nästa steg är för en mer jämställd skola.

Fem tips: Så arbetar du med #Metoo i undervisningen

Metoo

Lärarna uppmanas prata om Metoo och sexuella trakasserier i klassrummet. Men många är obekväma med att lyfta ämnet i undervisningen.
Läraren Annika Sjödahl delar med sig av konkreta tips och lektionsuppgifter till andra pedagoger som vill lyfta det normkritiska arbetet i klassrummet.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons
Annons