tvalararsystem_rektor

Johan Edelsvärd, rektor på Mimerskolan, tycker att deras tvålärarsystem ligger rätt i tiden.

Rektorn: Så gynnas lärarna av vårt tvålärarsystem

Tvålärarsystemet på Mimerskolan har lett till strålande elevresultat och bättre arbetsmiljö. 
Skolledaren Johan Edelsvärd tycker att det är en satsning som ligger rätt i tiden. 
– Vi tror att det här sättet är bäst för att skapa möjligheter för lärarna att faktiskt vara lärare, säger han.

Skolvärlden skrev tidigare i veckan om lärarduon Ewa Färnstrand och Therese Dahlèn på Mimerskolan i Sundsvall som undervisar tillsammans med mindre undervisningsgrupper. Tvålärarsystemets effektivitet syns i elevresultaten samtidigt som lärarnas arbetsmiljö har blivit betydligt bättre.

Skolans arbetssätt har väckt stort intresse och på Skolvärldens Facebook-sida har många varit nyfikna på att höra mer om skolans nya system.

Johan Edelsvärd är rektor på Mimerskolan sedan två år tillbaka. När han började arbeta på skolan hade Skolinspektionen precis varit där och kontrollerat verksamheten. Under samtalet med inspektören fick han en lång lista på brister som de hade reagerat på under en längre tid.

– En av de sakerna som fanns med var att rektorn måste bli en större del i den pedagogiska utvecklingen och jobba med kvalitetsdefinition. Så det första vi gjorde vara att bestämma vad vi tycker kvalitet ska vara, säger han.

Skolan började arbeta med fyra huvudstrategier: formativt arbetssätt, kollegialt lärande, resursfördelning, och pedagogiskt ledarskap ­– det vill säga hur man skapar lugn och studiero i klassrummen så att eleverna får bästa möjlighet för lärande. 

– Tanken var att lärarna skulle få mer tid till att göra det man är utbildade för, det vill säga undervisa i klassrummet. Det uppskattades av lärarna som såg stor potential med systemet. Vi tror att det här sättet är bäst för att skapa möjligheter för lärarna att faktiskt vara lärare och få mer makt över att styra över sin egen tid, säger Johan Edelsvärd.

I dag är det är fyra lärarpar på skolan som arbetar enligt tvålärarsystemet, men fler har börjat ta steg åt det hållet. Inom ämnena matematik/NO, idrott och musik arbetar man med det fullt ut. Nästa år tror han att det kommer vara fler lärarpar på skolan.

– Det handlar om att skapa önskan underifrån och att fler lärare på skolan ska bli redo för att arbeta efter systemet. Man måste vara mogen för uppgiften och det måste komma från läraren själv.

Johan Edelsvärd upplever att en stor utmaning många lärare har är att börja prata om vilken effekt de har i klassrummet. I dag pratar personalen på skolan om pedagogik på ett helt annat sätt.

– Vilken lärandeffekt får eleverna av just mitt didaktiska val? Det är lätt att fastna i diskussioner om tid eller brister hos eleven. Det är mycket svårare att prata kring effekten av undervisningen som läraren har planerat. Vi har lagt ett år på att flytta fokus till ”jaget” i klassrummet och vi har nått grymma resultat.

Tvålärarsystemet är en satsning som ligger rätt i tiden, menar skolledaren.

– Tvålärarsystemet handlar mycket om resursfördelningen och vad man fått ut mest av. Ställningstagandet bakom vårt system är att man inte bara kan titta på en klass och en lärare, det är lite stelbent. Man måste titta på vilka resurser man har och hur man kan arbeta med dem på bästa sätt.

Hur finansieras projektet?

– Det handlar om resursfördelning. Den frågan som man i många skolverksamheter är feg att ställa är: för vem gör vi det här? I många organisationer tenderar det att bli att det byggs projekt som är hjärtebarn som inte ger någon effekt. Sedan är man inte beredd att ta bort dem. Vi har fyra procent i overhead-kostnader i organisationen, en snittkostnad i kommunal skola i Sundsvall ligger minst på 30 procent. Så jag tror mer på vårt finansieringssätt, säger Johan Edelsvärd.

Men systemet innebär inte fler lektioner då? Eller hur påverkar det tiden för exempelvis planering och utvärdering?

– Den frågan är svår. Vad har man för utgångspunkt när man säger ”fler lektioner”? Mer än vadå? Det är ingen skillnad jämfört med andra lärare på skolan. Nej, då är det ingen skillnad. Men jämför man med andra kommuner så kan man säkert hitta olikheter, men då är man inne på en helt annan fråga. Det blir svårt att besvara, säger han och tillägger:

– Eftersom lärarna får planera sin egen tid så blir det bra. Här kan lärarna skapa ett större utrymme för planering och uppföljning i och med att man kan flytta tid hur man vill.

Vad är den tuffaste biten med att införa ett tvålärarsystem?

– Ska det ge effekt måste organisationen vara mogen och lärarna måste kunna se jaget och blotta sig inför andra. Det är inte alla som kan det, jag vet inte varför det är en sådan kultur bland Sveriges lärare. Det känns väldigt konstigt att inte kunna bli granskad av kollegor och andra lärare. Det är synd.

Kommentera