vasterasskola
Arbetsmiljö

Så fick Västeråsskolan stopp på stöket

Dagliga konflikter bland eleverna och stök i klassrummet. Lärare och rektorer som slutade på löpande band. Och ett hot om vite på nära en miljon kronor från Skolinspektionen. Det såg inte ljust ut för Vetterstorpsskolan i Västerås – men på ett halvår vände trenden.

Johanna Lejon Tidstål och Maria Rubenman är lärare på skolan sedan ett år tillbaka, just nu i årskurs 1. Båda har snart 20 års erfarenhet av läraryrket och var medvetna om vad de gav sig in på när de sökte tjänsterna.

– Det som lockade var just utmaningen. Att vara med och bygga upp det här, säger Johanna Lejon Tidstål och får medhåll från Maria Rubenman.

– Det är utmanande – men också spännande och utvecklande. Vi kan göra stor skillnad på den här skolan som har stor potential.

Och skillnad har det blivit under det senaste halvåret. I mars i år beslutade Skolinspektionen om ett vitesföreläggande på 900 000 kronor för Vetterstorpsskolan om inte kommunen och skolan gjorde något åt situationen.

Då upplevde eleverna på lågstadieskolan otrygghet och blev kränkta dagligen. Nyckeln blev att förändra rasterna som var en stor källa till bråken.

– Idag planeras rastaktiviteter av fritidspersonalen så att vi kan fånga upp eleverna. Det kan vara alltifrån fotboll till samarbetslekar eller att måla gatukonst, berättar Johanna Lejon Tidstål.

– Sker det ändå en konflikt så ska den helst lösas innan vi kommer in i klassrummet igen, fyller Maria Rubenman i.

Tidigare gick mycket av lärarnas tid under lektionerna åt till just konflikthantering och det syntes i studieresultaten. Under läsåret 2016/2017 uppnådde 75 procent av pojkarna och 44 procent av flickorna i årskurs inte målet i läsförståelse. I årskurs 2 nådde 44 procent av eleverna inte målen i matematik höstterminen 2017.

Kommunen gick därför in med resurser till skolan i form av centrala stödfunktioner. Enheten för didaktik och ämnesutveckling stöttade kring hur man arbetar med läs- och skrivarbete på skolan och en forskare från Mälardalens Högskola stöttade i arbetet med matematiken.

Både Maria Rubenman och Johanna Lejon Tidstål betonar vikten av det tvålärarsystem som infördes. Därtill framhåller de utvecklingen av skolbiblioteket och det faktum att en erfaren tillförordnad rektor sattes in som tillsammans med alla lärare tog fram handlingsplaner för skolan.

– Det har varit ett otydligt ledarskap på skolan i och med tidigare rektorsbyten. Så det var värdefullt att resurserna tillsattes för att få igång arbetet. Nu ska vi driva den här positiva utvecklingen vidare, säger de båda.

Sedan slutet av augusti har Ann Hammarström tagit över som rektor. Hon betonar att mycket av arbetet var gjort när hon kom in och att det är medarbetarnas förtjänst att utvecklingen har vänt.

– Det har varit en lång resa, men alla som är på skolan har bestämt sig att nu ska vi visa att det här kommer att gå – vi vill ha vår skola kvar. Med alla de åtgärder som infördes har vi har fått struktur, rutiner och konflikter har minskat. Det har gett lärarna arbetsro, konstaterar Ann Hammarström.

Kommentera