sara_appar
Appar

Så hänger du med i djungeln av digitala verktyg

Appar har blivit ett allt vanligare verktyg i lärarens vardag. Men det är inte alltid så lätt att hänga med.
IKT-pedagogen Sara Lindqvist guidar dig genom de senaste årens explosion av utbildningsappar.

Stor guide: 15 sätt att använda appar i klassrummet

Se hela guiden här.

Med hjälp av informations- och kommunikationsteknik (IKT) finns det stora möjligheter att skapa en mer tillgänglig skola för alla elever. Rättstavningsprogram, pedagogiska appar och möjligheten att spela in ljud, filma och fotografera är funktioner som allt mer börjar leta sig in i skolans vardag.

Sara Lindqvist, IKT-pedagog, och specialpedagogerna Karin Källander och Camilla Liljedahl arbetar på Skoldatateket i Stockholms stad och har lång erfarenhet av utlåning, utprovning och kompetensutveckling av alternativa och digitala verktyg. Målgruppen är framför allt pedagoger och specialpedagoger som undervisar elever med olika funktionsnedsättningar, men deras tips på digitala verktyg i paddan fungerar för alla elever och pedagoger i skolan.

Skoldatateket har tagit fram en lista (som du kan se i sin helhet på nästa uppslag) med 15 sätt för att använda en padda för att stötta, motivera och kompensera i undervisningen. Där finns bland annat tips på undervisningsappar som fungerar utmärkt i klassrummet.

Men har de senaste årens explosion av appar enbart inneburit fler verktyg och möjligheter för lärarna?

– Det är snarare att det har blivit för många appar. Speciellt när det kommer till ”tränings-appar” (appar där man till exempel tränar multiplikationstabellen), där drunknar man som pedagog. Man får helt enkelt ta ett djupt andetag, be om hjälp av kunniga kollegor och spana på olika listor för att hänga med, säger Sara Lindqvist.

Hon menar att glappet mellan lärare blivit ännu större ju mer avancerade apparna har blivit.

– Lärarna som redan kan och vågar testa, befäster sina kunskaper, medan de som är ovana halkar ännu mer efter. Jag tror ändå att den lägsta nivån höjs hela tiden, men har man inte börjat över huvud taget så förstår jag att det kan kännas överväldigande.

Det är snarare att det har blivit för många appar

Hur ser du på utvecklingen framöver, då? Kommer expansionen av appar att fortsätta?

– Det har redan stannat av lite tycker jag. Det kommer inte lika många guldkorn på ett år som man känner att man bara måste ha, utan det kommer kanske max tio, men då har vi också en bra bas att stå på. Paddan är ett fantastiskt verktyg gällande kreativt skapande, men när man jobbar med bilder och film så måste man vara extra noga med personuppgiftslagen (PUL), konstaterar Sara Lindqvist.

– Speciellt när det kommer till yngre användare. Det är väldigt viktigt, och där upplever jag att det inte är så många som riktigt har koll. Det kommer dessutom en mycket hårdare PUL-lagstiftning i maj 2018. Man måste komma ihåg att allt som går att koppla till en elev är en personuppgift, säger hon.

Vad vill du se mer av i framtiden?

– Jag hoppas att det ska komma fler appar som stöttar visualisering via 3D. Redan nu finns fysiska kort där man kan få en 3D-animation av till exempel ett djur via en app om man håller kortet framför paddans kamera. Det är ett område som förhoppningsvis kommer att ge skolan nya möjligheter. För många elever är det lättare att förstå komplexa begrepp (till exempel DNA-spiraler) om man får vrida och vända på dem rent fysiskt, säger hon och tillägger:

– Ett annat exempel kan vara att man kopplar olika mätinstrument till paddan. Man kan göra fysiska experiment, exempelvis mäta ph-värden, som sedan går att analysera digitalt för att skapa en förståelse via grafer och annat. Då tar man det ett steg längre.

Kommentera