pengar_klassrum2
Vinster i välfärden

Så lägger regeringen vinsttak för friskolor

Regeringen och Vänsterpartiet lägger fram ett lagförslag om 7 procents vinsttak för friskolor. Alliansen och Sverigedemokraterna vill stoppa det. Lärarnas Riksförbund ställer sig positivt.
– Förslaget får ett B i betyg, säger Svante Tideman, vice ordförande i Lärarnas Riksförbund.

När Illmar Reepalu lade fram sin välfärdsutredning 2016 presenterade han också ett 7-procentigt vinsttak för friskolor. Nu är S och V tillbaka med ett nytt, modifierat lagförslag som ändå gör det möjligt för små aktörer på skolmarknaden att gå runt.

– Ideella aktörer undantas, de som är väldigt små. Vi vill öka antalet aktörer som är icke vinstdrivande, säger Lena Hallengren (S), ordförande i utbildningsutskottet, till Skolvärlden.

Moderaternas skolpolitiske talesman, Erik Bengtzboe, är inte nöjd.

– Svensk skola har stora problem med brist på ordning och reda, brist på lärare och sjunkande skolresultat, dagens förslag adresserar inte problemen utan riskerar att förvärra situationen då det hotar att stänga igen välfungerande skolor, säger han.

Kommer ni att samarbeta med Sverigedemokraterna i den här frågan?

– Vi samarbetar med Alliansen, de övriga partierna får rösta som de önskar.

En majoritet av svenskarna är mot vinster i välfärden, men Lena Hallengren är inte säker på hur lagförslaget kommer att tas emot.

– Det är svårt att säga hur stor möjlighet vi har att få igenom förslaget. Reepalu fick mycket kritik från små aktörer, vi har lyssnat och tagit till oss av denna. Men för dem som har en ideologisk ståndpunkt spelar det nog ingen roll, säger hon.

Lärarnas Riksförbund ställer sig positivt till förslaget.

– Skattepengar som avsätts för skola ska gå till skola, till undervisning och lärarlöner och inte delas ut i vinster. Men vi är inte emot friskolor, det är driftsformen som är problemet, säger Svante Tideman.

Ändå blir det inget A i betyg.

– Det är svårt att betygsätta ett förslag som enligt politiska förstå-sig-påare inte kommer att gå igenom, så kanske ett B säger han.

Engelska skolan är en av de stora aktörerna på den privata skolmarknaden. På frågan om vad lagförslaget skulle innebära för företaget konkret, svarar talespersonen Jonathan Howell att det inte är användbart för dem att spekulera i hypotetiska scenarion.

– Vi kommer att noga följa hur riksdagen hanterar frågan, och litar på att de tar hänsyn till hur viktig valfriheten är för familjer runt om i Sverige som kräver den bästa möjliga utbildningen för sina barn, säger han till Skolvärlden.

Lena Hallengren har ett budskap till de stora koncernerna:

– Jag utgår från att de är i verksamheten för att de vill bedriva en bra skolverksamhet, inte för att de vill tjäna pengar, säger Lena Hallengren.

Kommentera