heltidsmentorer_klassrum_klocka
Arbetsmiljö

Så lyckades de med satsningen på heltidsmentorer

Heltidsmentorerna på Linnéskolan i Älmhult har minskat lärarnas stress.
Personalsatsningen har kunnat genomföras med hjälp av pengar från kommunen och statliga miljoner. 
– Jag hoppas att fler kommuner och skolor kan ta efter det vi gör, säger Ida Bengtsson, rektor på skolan.

Skolvärlden har tidigare skrivit om hur heltidsmentorerna på Linnéskolan i Älmhult har minskat stressen och gett lärarna mer tid att fokusera på undervisningen.

För drygt ett år sedan anställde skolan sex heltidsmentorer som bland annat ansvarar för utvecklingssamtalen och kringuppgifter som ledighetsansökning, överblick över de enskilda elevernas behov, och kontakten med kuratorerna på skolan.

Ida Bengtsson arbetar som rektor på Linnéskolan och är, precis som lärarna, tillfreds med satsningen på mentorerna.

– Vi är jättenöjda. Lärarna känner inte stressen att ständigt behöva uträtta saker, utan i stället kan de vara kvar i klassrummet och exempelvis prata med eleven som vill ha återkoppling – utan att bli störd.

Införandet av heltidsmentorerna har inte lett till mer undervisning för lärarna, utan skolledningen var mån om att det inte skulle leda till en ökning.

– I stället har lärarna fått mer tid till för- och efterarbete. Vi ville undvika mer stress för lärarna. Vi tänker absolut inte öka undervisningstiden. De måste ha tid att göra sitt jobb, säger Ida Bengtsson.

Men jämför man undervisningstiden med den närliggande kommunen Växjö så har lärarna på Linnéskolan en hög undervisningstid – 1160 min/vecka , berättar Ida Bengtsson.

– Vi hade redan hög undervisningstid innan vi införde heltidsmentorerna, så det var därför vi absolut inte ville öka den. Så vad andra skolor skulle kunna göra för att finansiera detta är att de höjer undervisningstiden lite.

Hur har ni finansierat heltidsmentorerna på skolan? 

– Dels har vi fått likvärdighetspengen (riktade anslag från staten), som har stått för merparten. Men sedan har kommunen varit med oss i detta och valt att avsätta pengar från den vanliga budgeten. De såg att det här var intressant och att man då ville satsa på detta.

Ida Bengtsson arbetar som rektor på Linnéskolan. Foto: Privat.

Ida Bengtsson arbetar som rektor på Linnéskolan. Foto: Privat.

Enligt skolledningen har det totalt lagts 3 miljoner för sex heltidsmentorer under ett år. Runt 1,5 miljoner kommer från likvärdighetspengen (vilket har finansierat tre heltidsmentorer) och 1 miljon stod förvaltningen för (vilket uppfyller två heltidsmentorer). Skolan har stått för 500 000 kronor (som har finansierat en heltidsmentor).

– Vi vill att det här ska fortsätta och nämnden är nöjd, så det ser positivt ut. Vi ser inte något slut på det här. Linnéskolan är dessutom kommunens enda högstadieskola så vi får alla elever hit. Det tror jag blir avgörande för satsningen, säger Ida Bengtsson.

Men likvärdighetspengen täcker inte för många terminer. Hur planerar ni för att fortsätta med sex stycken heltidsmentorer i framtiden? 

– Vi så klart beroende av kommunen. Vår tanke är att det ska fortsätta, men vi kan inte garantera att mentorerna kommer att finnas för alltid, utan det är politiska beslut att det ska tillföras mer pengar till detta framöver.

Satsningen på heltidsmentorerna i Älmhult har väckt andra kommuners intresse. Flera andra närliggande kommuner har hört av sig för att se hur man arbetar med mentorerna i skolan.

– Flera kommuner, stora som små, vill veta hur vi har fått det här att fungera. Det är jättekul så klart. Jag hoppas att fler kommuner och skolor kan ta efter det vi gör, säger hon.

Linnéskolan har precis utvärderat projektet och presenterat resultaten för utbildningsnämnden i Älmhult. Några mätpunkter som man har tittat på är tryggheten bland eleverna, om det har lett till en ökad måluppfyllelse och ökad likvärdighet bland eleverna, samt lärarnas arbetsmiljö.

– Lärarna upplever att det har blivit en betydligt bättre arbetsmiljö, framförallt när det gäller den psykosociala arbetsmiljön. Utvärderingen pekar även på att eleverna känner sig tryggare i skolan, och framförallt flickornas trygghet har ökat. Det har gett en ökad kvalitet på undervisningen. Eleverna upplever att de har fått mer hjälp och framförallt mer återkoppling av lärarna.

Kommentera