larare_klocka_klassrum

Katarina Ek undervisar i engelska och svenska på Linnéskolan i Älmhult och är positiv med mentorsupplägget.

Arbetsmiljö

Skolans heltidsmentorer minskade lärarnas stress

Heltidsmentorer har minskat stressen och gett lärarna på Linnéskolan i Älmhult mer tid att fokusera på undervisningen.
– Mentorerna har tagit många av arbetsuppgifterna som låg på oss lärare tidigare, säger Katarina Ek, lärare på skolan. 

Runt om i landet pågår en rad olika försök med att avlasta lärare för att freda undervisningsuppdraget. 

På Linnéskolan i Älmhult valde man för drygt ett år sedan att anställa sex heltidsmentorer, och satsningen har lett till att lärarna kan koncentrera sig ordentligt på undervisningen – vilket har minskat stressen.

I dag ansvarar heltidsmentorerna bland annat för utvecklingssamtalen och kringuppgifter som ledighetsansökning, överblick över de enskilda elevernas behov, och kontakten med kuratorerna på skolan.

Katarina Ek undervisar i engelska och svenska på Linnéskolan i Älmhult och är nöjd med mentorsupplägget.
  
– Mentorerna har tagit många av arbetsuppgifterna som låg på oss lärare tidigare. Det underlättar jättemycket för oss. Så fort det exempelvis är en elevincident på skolan så behöver vi inte ta det mellan lektionerna, utan då går eleverna bara till mentorn i stället, säger hon. 
 
– Nu kan vi i stället fokusera på vårt ämne eller diskutera specifika pedagogiska spörsmål. Det är så skönt att äntligen kunna fokusera på lektionerna på riktigt, det kunde man inte tidigare.
 
Katarina Ek berättar att det var en process i början med att hitta rätt och bestämma vem av lärare och mentor som skulle ansvara för vad. Men i dag fungerar ansvarsfördelningen väl.

Varje heltidsmentor sitter i varsitt arbetslag och ansvarar för tre klasser vardera, vilket betyder ungefär 70 elever per mentor. Mentorn är också ofta ute i klasserna och följer de enskilda eleverna i klassrumssituationerna.
 
– Det har fungerat bra, det blir som ett extra öga på lektionerna. Mentorerna som är anställda har någon slags social utbildning som socionom, beteendevetare och fritidspedagog med mera, säger hon.

Har införandet av heltidsmentorer lett till mer undervisning för lärarna?
 
– Nej, inte än så länge i alla fall. Som det ser ut nu så kommer vi inte att få mer undervisning på schemat. Det är fantastiskt att ledningen väljer att fokusera på att vi ska kunna koncentrera oss på det vi är bra på och att vi får rimligt med tid till det, säger Katarina Ek. 

Skolan har även infört så kallade ”springkvällar” en gång per termin då föräldrar och elever har möjlighet att träffa en undervisande lärare på skolan, och varje möte varar i dryg tio minuter under en kväll.
 
– Då hinner de träffa runt tre fyra lärare på en kväll, det har fungerat bra. De kan också vara lite stressiga men jag tror att både elever och föräldrar uppskattar det upplägget. Det blir lite mer fokus på det enskilda ämnet.
 
Efter att ha arbetat med detta i ungefär ett år, skulle du kunna gå tillbaka till hur det var innan?
 
– Nej, det skulle jag inte vilja göra. Men jag måste ändå påpeka att det finns kollegor som saknar det här med föräldrakontakten och samtalen. Men jag känner väl inte att jag saknar de bitarna, säger Katarina Ek

Kommentera