syv_corona
Foto: Shutterstock
SYV

Så påverkas syv av coronakrisen: ”Finns en stor oro”

Studie- och yrkesvägledare berörs hårt av coronapandemin. De som är friska och hoppar runt på flera skolor befinner sig en tuff situation, menar studie- och yrkesvägledaren David Spak.
– Oron verkar vara störst bland de som arbetar på flera skolor, säger han.

Skolvärlden har tidigare under våren belyst studie- och yrkesvägledarnas oro över hur skolorna runt om i landet ska lyckas lösa distansvägledningen i coronakrisen.

Studie- och yrkesvägledaren David Spak, som även bloggar på skolvärlden.se, menar att situationen är mindre akut i dag och att läget nu är mer under kontroll.

– Jag upplever att många av mina kollegor börjar bli vana med att köra vägledning digitalt, såväl samtal som lektioner. Studie- och yrkesvägledarna blir mer och mer bekväma med att använda verktygen.

Enligt David Spak har de flesta studie- och yrkesvägledarna nu börjat hitta strategier för att nå sina elever och göra det bästa av situationen.

– Den stora farhågan jag har är hur man ska komma i kontakt med enskilda elever som är svårnådda. Man måste först och främst försöka nå eleven via mejl och vårdnadshavare – men det absolut viktigaste är att man bygger en relation med eleven. Går det att undvika vårdnadshavarna som en mellanhand så är det absolut bäst, men det varierar såklart från fall till fall, säger han.

David Spak.
David Spak.

David Spak menar att en stor andel av landets vägledare, kanske främst vägledare på gymnasiet, arbetar hemifrån under coronakrisen. Men det finns alltjämt en grupp studie- och yrkesvägledare som tvingas hoppa runt mellan olika grundskolor för att fortsätta bedriva arbetet.

– De som fortfarande är arbetsföra och är på plats på flera skolor befinner sig i en tuff situation just nu. Bland mina närmaste kollegor märker jag ingen större oro, däremot ser man i olika Facebook-grupper att det finns en stor oro, säger han och fortsätter: 

 – Utifrån vad jag hört finns det till exempel en oro hos vägledare som arbetar på flera skolor. Har man till exempel ingen egen bil eller körkort så förväntas du även åka kollektivt mellan arbetsplatserna. Där finns det en oro. Där kan man bara hoppas att de berörda får stöd i situationen, för man kan inte arbetsvägra. Om det är rimligt eller inte får man bedöma från fall till fall, då det skiljer sig så mycket mellan olika regioner.

Parallellt står sistaårseleverna på både grundskolan och gymnasiet inför ett av de största valen just nu då de ska välja gymnasieutbildning, gå ut i yrkeslivet eller gå vidare med andra studier.

– Grundskoleeleverna som ska till gymnasiet skulle jag tro är mest akuta. Gymnasieleverna upplever jag är mer mogna och kan söka upp den hjälp de behöver i de allra flesta fallen. Man får trycka mycket på att man finns tillgänglig för enskilda samtal digitalt. 

Men samtidigt måste det leda till att många elever inte får den vägledningen de har rätt till?

– Absolut. Den situationen vi har nu är något helt annat än vad vi är vana vid. Jag tror att det är många elever som hamnar mellan stolarna i coronakrisen. Sedan är det svårt att exakt säga hur många det är, men det är garanterat en hel del i skolan. Det kan bli problematiskt framöver. 

Kommentera