storvretskolan

Mycket har förbättrats på Storvretskolan sedan Skolinspektionen installerade sig på skolan. Arkivbild.

| Foto: Magnus Glans
Botkyrka

Så räddades problemskolan: ”Lever upp till lagen nu”

Under åtta månader har två personer från Skolinspektionen varit på plats på Storvretskolan för att se till att omfattande brister åtgärdas.
Nu får skolan grönt ljus att fortsätta på egen hand.
– Vi bedömer att bristerna på Storvretskolan är avhjälpta och att verksamheten når upp till lagens krav, säger generaldirektören Helén Ängmo.

Åtgärder på Storvretskolan

Statliga åtgärder för rättelse

  • Om en kommun inte har följt ett föreläggande från Skolinspektionen och det handlar om allvarliga missförhållanden får Skolinspektionen besluta att staten ska göra det som krävs för att rätta till missförhållandena. Vilka åtgärder som vidtas kan variera, men de sker på kommunens bekostnad.
  • Statliga åtgärder för rättelse är det sista steget i en åtgärdstrappa när det gäller kommunala skolor. Sanktionen är tänkt att motsvara ett indraget tillstånd för att bedriva skolverksamhet för friskolor. 

Antalet tuffa åtgärder ökar 

  • Enligt Skolinspektionens senaste rapport har antalet skarpa åtgärder ökat. Under 2018 har 125 skolor hotats med vite, jämfört med 121 fall 2017 och 101 under 2016. Sex fristående huvudmän fick dessutom sitt tillstånd att bedriva friskolor indraget 2018, vilket är den högsta siffran hittills. 

Notan för Botkyrka

  • De två skolinspektörerna beräknas kosta 1,1 miljon kronor för åtta månader. Under denna period har Storvretskolan därtill en förstärkt skolledning, vilket innebär en månatlig kostnad på cirka 90 000 kronor i månaden. Skolan gör också extra inköp av läromedel och digitala verktyg samt en uppbyggnad av skolbibliotek, vad kostnaden blir för detta är ännu inte klart.
  • Sedan 2017 har också utbildningsnämnden i Botkyrka riktat 2 miljoner per år till skolan för att kunna anställa fler vuxna i verksamheten. 

Det var i januari som Skolinspektionen beslutade om att använda det yttersta maktmedlet mot kommunala skolor – att låta staten gå in och bestämma. Det är första gången någonsin åtgärden används, men enligt Helén Ängmo, generalsekreterare för Skolinspektionen, var beslutet självklart.

– Vi hade inte fått rättelser när vi hade beslutat om viten, trots att ledningen kände till bristerna. Då bedömde vi att det inte räckte med nya viten utan att vi behövde gå in med den här åtgärden, säger hon.

Skolinspektionens personal lämnade Storvretskolan i Botkyrka kommun i slutet av september och på onsdagen kom det uppföljande beslutet. Nu når Storvretskolan upp till lagens krav, enligt Skolinspektionen.

Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo. Foto: Linnéa Borgert
Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo. Foto: Linnéa Borgert

– Stora insatser har gjorts på skolan. Våra rådgivare har varit mycket aktiva och klargjort lagstiftningens krav. Vi ser också att kommunledningen har prioriterat resurser och gjort stora insatser. Det har varit en rektor och en biträdande rektor som har jobbat väldigt aktivt, säger Helén Ängmo och fortsätter:

– Sedan tror jag också att det är kraftfullheten i en skarp åtgärd som har gjort verkan här. Att det i vissa lägen är så att det behövs, för det här har lett till helt andra prioriteringar.

Bland annat ser Skolinspektionen att läget har blivit bättre på Storvretskolan när det gäller särskilt stöd till elever, värdegrundsarbete, studiero, trygghet och att lärarna samverkar för att nå utbildningsmålen.

Skolvärldens reportage om Storvretskolan i april 2019.
Skolvärldens reportage om Storvretskolan i april 2019.

Agneta Kenneberg är en av två rådgivare som varit på plats under åtta månader på Storvretskolan. Redan när Skolvärlden besökte skolan cirka en månad in i arbetet hade en hel del hänt, bland annat hade ledningen bytts ut och eleverna hade börjat ta av sig jackor och skor i klassrummen.

Kenneberg säger att hon såg en stor skillnad när hon lämnade skolan jämfört med när hon kom dit. 

– Det har skett jättemycket förändringar och bristerna är avhjälpta. I grunden handlar det ju om förutsättningarna för lärare att bedriva undervisning. Det handlar om trygghet, studiero och om ordningsregler, säger hon.

Kan man säga att alla brister är avhjälpta?

– Vi är väldigt tydliga med att man nu når upp till lagens krav, sen handlar det om att fortsätta arbetet för att också öka kvaliteten. Det är ju minimikravet att man lever upp till lagens krav, och skolan har stora utmaningar. Nu måste man arbeta med att se till att de här åtgärderna och förändringsarbetet får fortsätta.

Skolinspektionens Joel Axberg och Agneta Kenneberg i sitt arbetsrum på Storvretskolan. Foto: Magnus Glans
Skolinspektionens Joel Axberg och Agneta Kenneberg i sitt arbetsrum på Storvretskolan. Foto: Magnus Glans | Foto: Magnus Glans

Hur lätt tror du att det är för skolan att fortsätta leva upp till de här kraven när ni lämnar?

– De har en grund att stå på nu och rutiner. Man har någonting att bottna i och det finns dokumenterat så man kan fortsätta. Det finns en organisation på skolan som vi nu verkligen hoppas att man fortsätter med.

Hur upplevde du den här tiden på skolan, det är ju ändå första gången som staten griper in på det här sättet?

– Det har varit speciellt, men också väldigt utvecklande och givande personligen. Också en möjlighet att med min erfarenhet och kompetens kunna bidra till den här skolutvecklingen som man har gjort.

Vi har fortsatta krav på andra skolor i kommunen som måste förbättras

Under nästa år kommer Skolinspektionen att följa upp hur det går för skolan.

– Vi kommer att göra en ny tillsyn för att se till att skolan lever upp till lagstiftningens krav. Nu är det viktigt att de får stärka de här goda strukturerna och jobba vidare med det en tid, men sen vill vi se att det gett en långsiktig effekt, säger Helén Ängmo.

Storvretskolan är dock inte den enda skolan som Skolinspektionen har ögonen på i Botkyrka kommun. 

– Vi har fortsatta krav på andra skolor i kommunen som måste förbättras. Vi ser därför att Botkyrka kommun fortfarande har utmaningar som de behöver ta hand om, och det handlar om att rätta till brister på två skolor som vi ska följa upp till våren och det pågår också en uppföljning av ett vite på en tredje skola, säger Ängmo.

Anette Älmdalen, tillförordnad utbildningsdirektör i Botkyrka kommun, är glad över Skolinspektionens besked.

Hur ska ni göra för att Skolinspektionen inte ska behöva vidta sådana här åtgärder igen?

– Vi tänker långsiktigt och vill att alla våra skolor ska vara bra skolor. Storvretskolan behöver nu stabiliseras ytterligare så vi kommer jobba med att ha speciell uppföljning på skolan, precis som vi har med en del andra skolor som finns i avvikelsesystemet.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm