bo-rossana-810
Katastrofresultat

Så reagerar Skolsverige på Pisa-fallet

Svenska skolans resultat faller, visar den nya Pisa-undersökningen. Reaktionerna på nyheten är starka.
– Nu är det dags för samtliga riksdagspartier att släppa skygglapparna, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.
– Situationen under utbildningsminister Jan Björklund bara förvärras, säger Rossana Dinamarca, utbildningspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Bo Jansson och Lärarnas Riksförbund föreslår fyra åtgärder som behöver göras för att förbättra den svenska skolan:

* Ett större statligt ansvar för finansiering och styrning.
* Bryta de växande resultatskillnaderna
* Vidareutbildning av lärare
* Återuppta det pedagogiska ledarskapet i skolan.

– Nu är det dags för samtliga riksdagspartier att släppa skygglapparna och genomföra de reformer svensk skola verkligen behöver, säger Bo Jansson i ett pressmeddelande.

Lärarnas Riksförbund påpekar att resultaten ännu inte lyft trots de många reformer som genomförts, men också att många av dem fortfarande väntar på att få genomslag.

– Den svenska skolan måste befrias från det dubbelkommando mellan staten och huvudmännen som idag gör att förändringar inte kan ske snabbt och kraftfullt nog. Först då kan kunskapsresultaten och likvärdigheten förbättras, säger Bo Jansson.

Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet, i ett pressmeddelande:

– Vi förlorar på alla fronter och befinner oss i ett mycket allvarligt läge. Vi tappar både de som har det tufft, men också de högpresterande eleverna. Resultaten har sjunkit som en sten och det är tydligt att politiken leder fel och att rätt förutsättningar inte levereras.

Vänsterpartiets utbildningspolitiske talesperson, Rossana Dinamarca, är mycket kritisk till utbildningsminister Jan Björklund (FP).

– Utvecklingen är oerhört allvarlig, och det här visar återigen att situationen under utbildningsminister Björklund bara förvärras, säger hon i ett pressmeddelande.

Hon vill se att medel för att anställa 6 000 fler lärare avsätts i statsbudgeten.

Samtidigt vill hon också stoppa segregationen.

– Man segregerar elever alltmer. Vi vill sätta stopp vinstintresset i skolan eftersom det spelar stor roll för att sortera eleverna på olika skolor, men vi vill också satsa en särskild skolmiljard riktad till de skolor där eleverna har störst behov av ökat stöd. Även denna satsning handlar självklart framförallt om lärare.

Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbunds ordförande, vill satsa på det systematiska kvalitetsarbetet.

– Det är fria pedagoger och fria skolledare som med vetenskapligt stöd och beprövad erfarenhet som kan vända resultatutvecklingen i svensk skola. Inte mer tillsyn och kontroll, säger han.

Kommentera