student

Regeringen tillsätter två utredare med uppdrag att se över lärarutbildningen.

Lärarutbildning

Så ska lärarutbildningen göras om: Vill underlätta för fler att bli lärare

Fler ska välja läraryrket och fler ska ta examen. Nu ser regeringen över lärarutbildningen.

Så ska lärarutbildningen ses över
  • Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet har kommit överens om att lärarutbildningen ska reformeras.
  • Två utredare har tillsatts för att de ska ta fram förslag på åtgärder för ökad kvalitet i lärarutbildningen.
  • Bland annat ska de se hur kopplingen mellan teori och praktik kan stärkas.
  • De ska föreslå åtgärder som kan underlätta för fler att bli lärare.
  • I uppdraget ingår även att föreslå hur man kan få fler att utbilda sig till lärare, bland annat genom att korta längden för kompletterande pedagogisk utbildning, och genom att studietakten höjs. 
  • Utredarna ska också utreda om det kan bli enklare att jobba på en skola och samtidigt studera till lärare parallellt.
  • Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2020.
  • Källa: DN/Regeringen

Inom ramen för januariavtalet tillsätter regeringen och samarbetspartierna två utredare med uppdrag att se över lärarutbildningen. Utredningen slutredovisas i mars nästa år och väntas innehålla förslag på hur lärarutbildningen kan reformeras och kvaliteten stärkas. Utredarna ska bland annat titta på om den kompletterande pedagogiska utbildningen kan förkortas för att locka fler. Regeringen vill också ta fram åtgärder för hur lärare enklare ska kunna jobba och studera samtidigt.

– För att stärka upp svenska skola behöver vi många fler utbildade lärare framöver. Med den här reformen vill vi skapa fler vägar in i yrket för dem som redan har en utbildning, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, till Skolvärlden.

Enligt en rapport från Universitet- och högskolerådet (UHR) minskar det totala antalet sökande till landets lärarutbildningar. Sedan 2015 har antalet behöriga sökande minskat med 15 procent.

Men det är inte alla lärarutbildningar som har ett sjunkande söktryck. För KPU, den korta utbildningsvägen för de som redan har ämneskompetens, är utvecklingen den motsatta. Detsamma gäller utbildningar till yrkeslärare, specialpedagog och speciallärare, där antalet förstahandssökande ökat de senaste åren.

– Intresset för alternativa vägar in i läraryrket har visat sig stort och därför vill vi underlätta för fler att skola om sig och bli lärare. Den kompletterande pedagogiska utbildningen, KPU, kan eventuellt läsas in i en snabbare takt, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Målet är att fler ska välja lärarutbildningar och att fler ska ta sig igenom dem. Idag är det ett välkänt problem många lärarstudenter hoppar av i förtid.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm