flicka_skriver_prov_2_2
Provfusket

Så ska Skolverket stoppa fusket

Efter vårens läckta nationella prov skärper nu Skolverket reglerna ytterligare.
– Det kommer inte bli någon större skillnad förrän proven digitaliseras, säger läraren Sara Bruun.

Redan förra våren stramade Skolverket upp riktlinjerna för hur de nationella proven ska hanteras på skolorna för att förhindra läckor. Så här ett år senare kan man konstatera att det inte räckt. Ett antal av vårens prov har nått eleverna före provdagen.

– Situationen är ohållbar. De allra flesta skolorna följer våra tydliga regler men det räcker att någon skola slarvar för att spridning ska vara ett faktum. Därför måste vi skärpa reglerna och rutinerna. Det måste bli slut på fusket nu, säger Anders Boman chef på Skolverket provenhet i ett pressmeddelande.

Åtgärderna handlar till exempel om att skolorna kommer få proven närmare inpå provdagen samt att facit kommer levereras först i efterhand. Undantaget de sista proven i maj.

När Skolvärlden tidigare pratade med Anders Boman om de läckta proven var han noga med att tydliggöra vem som har ansvar för vad.

– Det är Skolverkets ansvar att förse skolorna med prov, ersättningsprov och väldigt tydliga regler för hur proven ska hanteras. Men det är rektors ansvar att garantera hanteringen och säkerheten för proven på skolan. Men även om vi gjort saker inför i år, så måste vi konstatera att det inte har räckt.

De åtgärder som Skolverket nu inför ser ut som följer. De flesta träder i kraft till höstens nationella prov.

  • Separat leverans av facit tidigast på provdatum eller dagen efter. Undantag är de sista proven i maj då utskick av facit i efterhand kan äventyra betygsättningen.
  • Ändrade rutiner för utskick av prov till skolorna. Skolverket fastställer leveransdatum och lägger det i närmare anslutning till provdatum.
  • Skolverket uppmanar skolorna att börja provet senast klockan 9 på aktuell provdag. Förändringen genomförs också i föreskrifter så snart det är juridiskt möjligt.
  • Föreskriften ändras så snart det är möjligt vad gäller när proven får öppnas. Ändringen innebär att proven ska öppnas vid provtillfället. Vissa typer av anpassningar för elever med funktionshinder kan motivera att provet öppnas tidigare, dock tidigast 24 timmar i förväg. En vanlig anpassning som inte motiverar öppning av prov i förväg är förlängd skrivtid.
  • Skolverket tydliggör kraven på skolhuvudmännen, det vill säga kommuner och ansvariga för fristående skolor. Skolinspektionen följer upp att skolhuvudmännen har rutiner för att följa Skolverkets föreskrifter. Skolverket rapporterar också spridning och bristande hantering direkt till Skolinspektionen som skyndsamt kan följa upp händelsen.
  • Uppföljning med rektorer och skolhuvudmän om hur hanteringen av proven fungerar. Syftet är att få mer kunskap för att kunna fatta ytterligare beslut om åtgärder för att stärka rättssäkerheten när nationella prov genomförs.

En av de lärare som tidigare varit kritisk till Skolverkets hantering av de läckta proven är Sara Bruun, lärare i engelska på Ringsjöskolan i Höör.

Är det bra att Skolverket ytterligare skärper reglerna?

 – Det är klart att det är bra, samtidigt som jag tänker att de skolor som sköter sig, de sköter sig ändå, oavsett om det stramas upp. Jag tror faktiskt inte att det kommer bli någon större skillnad förrän provet är digitaliserat och inte släpps förrän samma morgon som det ska skrivas. Men självklart är det bra att Skolverket agerar, säger Sara Bruun.

Att facit ska skickat ut först i efterhand är dock något som oroar henne.

– Jag minns hur det var förra gången Skolverket testade detta och fick jaga facit över hela Skåne för att Post Nord körde proven fel. Det oroar mig. Samt att vi då inte kan börja rätt direkt och vi tappar tid.

– Jag tror att det enda raka är att digitalisera proven och släppa proven samma dag som de ska skrivas.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm