bockerapple

Läraryrket är inte ärftligt.

Läraryrket

Så smittsamt är läraryrket

Lärarföräldrar lockar inte sina barn in i yrket mer än andra föräldrar. Det visar en ny undersökning från SCB.

Av de läkarutbildade mellan 30 och 34 år har 23 procent minst en läkarförälder. För grundskolelärare är siffran 6 procent. Det gör läkarutbildningen betydligt mer smittsam än både civilingenjörsutbildning (14 procent har en civilingenjörsförälder) och förskollärare (9 procent har en förälder med förskollärarutbildning).

Lärarutbildningen är lika vanlig hos lärarbarn som hos befolkningen i stort.

Utbildningsnivån är fortsatt hög i Sverige. Rapporten visar att det blir mindre och mindre vanligt att ha högre utbildning än sina föräldrar.

– De flesta föräldrar har redan hög utbildning, säger Kenny Petersson på Statiska Centralbyrån.

Andelen högutbildade föräldrar är konstant över tid.

– Sverige har hög rörlighet, vi behöver inte ha rika föräldrar för att kunna läsa vidare, säger han.

Kommentera