sarbegavade-5
Foto: Kalle Assbring
Särbegåvning

Så undervisar du särbegåvade elever

Linda Mattsson forskar om elever med särskild matematisk begåvning.

– Det finns en stor okunskap, från politiker ner till lärare. Det viktiga är att vi ser dem som en tillgång, säger hon.

Läs mer om matematisk särbegåvning

mattetalanger.ncm.gu.se

Det finns flera utmaningar med att undervisa särbegåvade matteelever. Dels att upptäcka dem, dels att utmana dem. Men också att kunna finna sig i att en elev har större kunskap än läraren.

– Många lärare blir stressade. De har inga problem med att få hjälp med en app, men matten fungerar inte likadant, säger Linda Mattsson, adjunkt vid Blekinge tekniska högskola.

Hon räknar med att fem procent av eleverna är särbegåvade. Linda Mattsson disputerade 2013 med avhandlingen ”Tracking mathematical giftedness in an egalitarian context”, och fortsätter arbeta med ämnet, bland annat på hemsidan ”mattetalanger”, som hon driver med kollegan Eva Pettersson.

Många särbegåvade elever far illa.

– Jag menar inte att de har tråkigt, utan att de mår riktigt dåligt. En del blir stökiga och gåpå-iga, när de egentligen är understimulerade. Den svenska skolan fokuserar på kollegiealt lärande, både bland barn och elever. Men de här eleverna får inget gehör för sina resonemang, eftersom de andra barnen inte förstår.

Så undervisar du särbegåvade elever i matte
  • Variera undervisningen. All undervisning för barn måste vara varierad och av olika svårighetsgrad. Använd olika tekniker. ”Det måste vara svårt, annars tänder de inte till och visar inte sina förmågor.”
  • Skillnaden mellan en högpresterande och en särbegåvad elev är att den första svarar på frågor, den andra ställer dem.
  • Snabb inlärning i nya lärsituationer är det tydligaste tecknet på att en elev är särbegåvad.
  • Gå direkt på extrauppgifterna. De ska inte vara en belöning när de vanliga uppgifterna är lösta. En särbegåvad elev kan börja direkt med de stora utmaningarna.
  • Mattetävlingar är bra källa till problem att lösa för särbegåvade elever.
  • Inse dina begränsningar. När din kompetens inte räcker till behövs någon annan, en gymnasielärare till särbegåvade högstadieelever, till exempel.
Kommentera