larare_elev
Behörighet

Så vill partierna öka andelen behöriga lärare

Skolvärlden frågade ledamöterna i riksdagens utbildningsutskott:
Hur vill ni öka andelen legitimerade och behöriga lärare i allmänhet och i socialt utsatta skolor/områden i synnerhet?

Camilla Waltersson Grönvall (M), ledamot av riksdagens utbildningsutskott:

– Mer behöver göras för att locka fler till det fantastiska yrke som läraryrket är. Karriärtjänsterna behöver utvecklas och bli fler, vi vill därför höja förstelärarlönerna i skolor i utsatta områden med 10 000 kronor i månaden. Det måste även bli enklare för yrkesverksamma och akademiker att bli lärare, inte minst måste KPU:n användas mer effektivt.

 

Lena Hallengren (S), ordförande i riksdagens utbildningsutskott:

– Vi stärker lärarutbildningarna med över 10 000 nya utbildningsplatser och högre kvalitet. Vi investerar för att skapa fler vägar till läraryrket och för att vidareutbilda obehöriga lärare. Karriärvägsreformen och möjligheter att skapa karriärvägar för att få fler behöriga och kompetenta lärare att vilja jobba på skolor med svåra förutsättningar ses över.

 

 

Christer Nylander (L), vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott:

– Det måste vara ett viktigt karriärsteg för rektorer och lärare att ta sig an de skolor som har störst utmaningar. Vi vill ha fler förstelärare och fler av tjänsterna bör knytas till skolor med störst utmaningar. Vi vill också att alla legitimerade lärare ska erbjudas ett års vidareutbildning.

 

 

Stefan Jakobsson (SD), ledamot av riksdagens utbildningsutskott:

– Vi kallar det Shanghaimodellen och den är uppbyggd som så att de starka skolorna hjälper de svaga samt att om du som lärare vill komma i topp i lön och karriär måste du göra del av tid på svaga skolor samt svaga klasser. Lyfter från botten för att nå toppen.

 

 

 

Ulrika Carlsson (C), ledamot i riksdagens utbildningsutskott:

– Förutom att höja läraryrkets status genom tydliga karriärvägar, högre lön och ett ökat fokus på undervisningsuppdraget behöver vi fler vägar in i läraryrket, exempelvis Teach for Sweden. För att få de bästa lärarna till de tuffaste skolorna vill vi ha fler karriärtjänster med lönepåslag till utsatta områden.

 

 

Daniel Riazat (V), ledamot av riksdagens utbildningsutskott:

– Vi vill förstatliga skolan och rikta resurserna dit där de behövs mest. Utöver detta måste arbetsmiljön och villkoren förbättras och mängden administration minskas. Vidare vill vi ta tillvara de kunskaper som personer med utländsk lärarutbildning bär med sig genom snabbare och bättre validering.

Kristdemokraterna har valt att inte svara på enkäten.

Kommentera