svanlundmobb

Den som mår dåligt har svårt att fungera i skolan. Med bättre myndighetssamarbete hoppas Sara Svanlund, LR, att lärarna får mer tid för undervisning.

Elevhälsa

Samarbetet ska stärka elevhälsan

Bristerna i samverkan mellan elevhälsa, sjukvård och socialtjänst drabbar både elever och lärare. Nu ska samarbetet bli starkare.
– Ju mer tid lärare får för sitt huvuduppdrag, ju mer tid har vi till undervisning, säger Sara Svanlund, LR.

Det är inte bara brister i elevhälsan som påverkar elever och lärare. Samarbetet mellan elevhälsa, sjukvård och sociala myndigheter riskerar också att brista, bland annat på grund av otydliga ansvarsområden. Nu ger regeringen i uppgift till Skolverket och Socialstyrelsen att se över eventuella hinder och ta fram goda exempel på samverkan.

– Vi har haft fallande studieresultat och fler elever som mår dåligt samtidigt. Det är klart att det hänger ihop. Ska fler elever få med sig kunskaperna de behöver måste skolan kunna ge rätt stöd. Barn och unga ska inte drabbas av en otydlig ansvarsfördelning mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänst, säger utbildningsminister Gustav Fridolin i ett pressmeddelande.
Sara Svanlund, vice ordförande för Lärarnas Riksförbund, menar att nedskärningarna i skolan är ett allvarligt problem.

– Det som vi har sett under längre tid är att neddragningar i skolan innebär färre kringresurser, till exempel inom elevhälsan. De arbetsuppgifter som finns får andra utföra – och de som blir kvar är lärarna.

Förslaget bygger på de slutsatser som Inspektionen för vård och omsorg drog efter en tillsyn av elevhälsan från 2015.

– Vi är väldigt engagerade i våra elever och att de ska utvecklas, det kan de när de mår bra.  Men lärare är utbildade för att bedriva undervisning och det är vårt huvuduppdrag. Och ju mer tid vi kan lägga på undervisning desto bättre är det för eleverna också, säger Sara Svanlund.

Kommentera