Bristämnen

Satsning på att utbilda mattelärare

Karlstad universitet utökar antalet platser på Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Sökande som läst matematik, naturvetenskap och teknik prioriteras för att svara upp mot lärarbristen. 

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) ges vid en rad lärosäten och är en kortare lärarutbildning på 90 hp som riktar sig till studenter som redan har en ämnesexamen eller personer som är yrkesverksamma inom andra områden som vill komplettera med en lärarbehörighet.

I går var det kurstart för KPU-studenterna vid Karlstads universitet. 

 – De långa lärarprogrammen är den naturliga vägen för dem som redan innan de började plugga vet att de ska blir lärare. KPU passar för dem som under studier av något annat kommer på att det var lärare de egentligen ville bli. En del av våra studenter kan också ha en annan yrkeskarriär bakom sig, men jag kan svara på exakt hur många, säger Björn Åstrand, dekan för lärarutbildningen. 

Den kompletterande utbildningen leder fram till en ämneslärarexamen. Vid antagningen till KPU vid Karlstads universitet prioriteras matematik, teknik och de naturvetenskapliga ämnena

– Det gör vi för att svar mot bristområdena. Ungefär 75 procent av de som antagits har sin bakgrund inom dessa ämnen. Vi har haft ett bra söktryck till de platserna och utbildar fler den vägen än via de reguljära programmen, säger Björns Åstrand. 

Under utbildningen läser studenterna den utbildningsvetenskapliga kärnan och har verksamhetsförlagd utbildning. 

Vad skulle du säga är det absolut viktigaste att få med sig från en lärarutbildning?

– I grund och botten handlar det om att ha insikter om hur lärande går till, vilka villkoren för det är, och hur man påverkar det med det ”magiska tricket” som vi kallar undervisning. Om man hårdrar det, handlar det om det. Man måste se den som ska lära sig, förstå det man ska undervisa om och förstå vilka metoder och grepp man ska till ta för att uppnå bästa förutsättningar för den enskilda individen att lära.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm