Kompletterande pedagogisk utbildning

Utländska akademiker ska lösa lärarkrisen

Halmstad Högskola har startat vidareutbildning i pedagogik för de med ämneskunskaper inom matte och NO.
– Vi ser invandrargrupper som en viktig rekryteringsgrund, säger professor Pernilla Nilsson. 

Det råder som bekant brist på lärare inom matte och No, framförallt på grundskolan. Halmstad Högskola har länge försökt rekrytera studenter till ämneslärarutbildningarna – men inte lyckats locka tillräckligt många.

I höst startar de en Kompletterande pedagogisk utbildning som riktar sig till personer som har en examen inom matte- och NO-ämnen, eller de som redan är yrkesverksamma inom området. En av utbildningens tre terminer är verksamhetsförlagd utbildning.

– Vi tror att människor som studerat ämnena eller jobbar i näringslivet har mycket att bidra med till skolan. Till exempel civilingenjörer, kemister eller biologer, säger Pernilla Nilsson, professor vid lärarutbildningen på Halmstad Högskola. 

Utbildningen har 20 platser, men vid bra söktryck finns möjlighet att ta in uppemot 25 personer.

Med riktade kampanjer hoppas de kunna fylla platserna.

– Vi använder många kanaler, bland annat företag inom industri och näringsliv, vägledningscentrum, Komvux och Arbetsförmedlingen.

Men de vänder sig också till SFI, eller Svenska för invandrare.

– Vi ser invandrargrupper som en viktig rekryteringsgrund. Det finns många som har fantastiska ämneskunskaper och examina som är outnyttjade.

Pernilla Nilsson var i förra veckan på en träff för människor med annan bakgrund än nordisk, som har gjort minst tre års akademiska studier i hemlandet.

– Där fanns naturvetare och läkare med flera. Dagen efter rasslade det in tio mail från personer som var intresserade av vår utbildning.

Ska kommunen locka med höjda lärarlöner?

– Vi vet att det förs diskussioner. Men jag tror att alla kommuner i landet diskuterar lärarlöner just nu. Men med tanke på att det råder brist på lärare inom dessa ämnen finns goda förutsättningar till bra lön, säger Pernilla Nilsson.

Även Karlstad universitet har sedan tidigare startat en Kompletterande pedagogisk utbildning, precis som Halmstad universitet. Båda utbildningarna är en del av ”Teach for Sweden” som är ett samarbete mellan lärosätena.

Projektets syfte är att förebygga framtida underskott av legitimerade lärare och det finansieras av svenska regeringen, Swedbank, Vinnova och svenskt Näringsliv. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm