Sverigedemokraterna

SD: ”Handlar inte om vår skolpolitik”

Sverigedemokraterna hamnade på jumboplats i Skolvärldens undersökning, i samtliga frågor. Carina Herrstedt, partiets skolpolitiska talesperson, tror att hon vet varför.
– Det är inte ok att tycka om Sverigedemokraterna.

SD är det riksdagsparti vars skolpolitik lärarna i Skolvärldens undersökning har minst förtroende för. Detsamma gäller både förtroendet för och kännedomen om partiets skolpolitiska talesperson Carina Herrstedt.

– Det handlar inte om vår skolpolitik, det är andra saker. Vi har skrikigt högt om återförstatligande till exempel, vilket många lärare gillar. Mycket av det vi säger påminner om andra partiers förslag. Men det är fortfarande inte ok att tycka om Sverigedemokraterna över huvud taget.

Är skolan en prioriterad fråga för er?

– Det är klart att den är det, det har vi sagt att den är. Skolan är vår framtid så det är klart att den är viktig. Vi kanske har slagit oss till ro för mycket. Vi tog tidigt fram program för skolan, vår skolpolitik har kanske inte utvecklats de senaste två åren.

Kommer du att bli synligare för väljarna i framtiden?

– Vi kommer sannolikt att sitta mer än en person i varje utskott, som vi gör idag. Då kan vi dela på uppgifterna bättre. Det går mycket tid för mig att sätta mig in i allt från förskola till högskola. Men jag har tagit debatten både i riksdagen och offentligt. Vi bjuds bara inte in till lika många forum som alla andra. Men det är klart att man får se det som ett misslyckande att folk inte känner till vem talespersonen är.

Kommentera