Kommentar

SKL: Ska handla om skolutveckling

På de flesta håll har införandet av karriärtjänsterna fungerat väldigt bra. Det säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

– Jag tror att det bara är tre–fyra kommuner som inte har förstelärare. Det är ett tecken på att det här är av intresse. Jämfört med många andra reformer har kommunerna varit på, säger Per-Arne Andersson.

När Skolverket kom med sin första rapport hade 93 procent av förstelärarna tidsbegränsade förordnanden.
– Jag tror att det kommer bli fler och fler tillsvidaretjänster. Men när man har kort om tid och det finns en osäkerhet om vad förstelärarna ska ha för roll gäller det att välja rätt personer. Man har tyckt att det är bättre att de som valts får förordnanden på ett eller två år, och att det sedan utvärderas. 

Det förekommer att arbetsgivaren vill byta från ferie- till semestertjänst när någon utses till förstelärare.
– Den möjligheten finns, men jag tror att fler är inne på att man kan ha ferietjänst men 40 timmars reglerad arbetstid. För att utveckla undervisningen behöver man jobba tillsammans. Det är svårt att höja kvaliteten på undervisningen om man inte gör det ihop med kollegor. För att få tid att göra det måste man äga varandras tid – det kan vara svårt att hitta två timmar då ingen i arbetslaget har undervisning.  

Det finns lärare som vittnar om att de känt sig pressade när de utsetts till förstelärare och att arbetsgivaren då vill ändra avtal.
– Det är klart att man inte kan göra dessa tillsättningar hipp som happ. Det måste vara kopplat till hur uppdraget ser ut och det måste finnas i förutsättningarna man annonserar ut. Vi tycker att det är viktigt att de här tjänsterna annonseras, även om det är internt på skolan och att man talar om vilka förutsättningar som finns när man söker. 

Är det något ni från SKL:s sida vill förändra vad gäller karriärlärarna?
– Vi tycker att reformen i grunden är vettig, men vi kommer framöver ha mer fokus på att det ska vara skolutveckling kopplad till de här tjänsterna. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm