farsingaskolan

Peter Nilsson är kommunombud för LR i Sjöbo.

| Foto: Andreas Hillergren/Sjöbo kommun
Kommunbudget

Skola för 425 elever ska rymma 580 – pengar saknas till lokaler

Om ett par år planeras antalet elever på kommunala Färsingaskolan vida överstiga vad skolan klarar av. Men politikerna vill inte budgetera för att bygga om.

Skolvärlden har tidigare rapporterat om stressproblem och lärarflykt på Färsingaskolan i Sjöbo. Nu omorganiserar kommunen grundskoleverksamheten, och Färsingaskolan ska bli kommunens enda högstadieskola – något den inte är dimensionerad för.

– Det är en omställning till 2021. Hur vi ska gå tillväga är någonting förvaltningen ska ta fram. Det finns uppställda moduler och annat, det finns många tänkbara lösningar. Nämnden har varit tydlig i beslutet att det är förvaltningschefens bedömning som gäller, säger Susan Melsen (M) ordförande i familjenämnden till Skolvärlden.

Nämnda förvaltningschef, Richard Löfgren, har tidigare konstaterat att skolans aula och en gammal simhall skulle kunna byggas om till klassrum, men att det inte är aktuellt.

– Politikerna har varit tydliga med att förändringen ska vara kostnadsneutral. Så vi måste klara oss med de lokaler vi har, säger Richard Löfgren till Ystad Allehanda.

I dagsläget finns alltså ingen färdig plan för att genomföra familjenämndens beslut. Peter Nilsson, Lärarnas Riksförbunds kommunombud i Sjöbo, har svårt att förstå hur lokaler för 425 elever ska omvandlas till lokaler för 580 elever utan att kosta något.

– Jag har ingen aning om hur man ska kunna lösa detta. Förvaltningschefen här är duktig, men han är ju ingen trollkarl. En skola som har runt 400 platser och om något år ska rymma 520… det är klart att det är svårt om man inte får några pengar. Det verkar som att politikerna ställer krav man inte kan genomföra. Eleverna ska ju ha fullgod utbildning, säger han.

Utöver lokalbristen finns en bredare kritik mot hur omorganisationen går till. På skolan där Peter Nilsson jobbar har sju av tolv högstadielärare sagt upp sig.

– Alla utom en har angett omorganisationen som skäl till att de slutar, att man ska slå ihop skolor. Det handlar inte om att Färsingaskolan är dålig, utan det handlar om storleken. Man vill inte jobba på ett högstadium med 500 elever, säger han.

Vad händer i den här frågan nu?

– Vi fackliga får ju träffa förvaltningschefen tillsammans med rektorerna och se om det finns någon lösning. Annars måste vi gå till politikerna och säga att ”ni har tagit ett beslut vars konsekvenser inte går att överblicka” säger Peter Nilsson.

Oavsett hur många möten man har tror han det blir svårt att hitta en lösning för lokalerna som inte kostar pengar.

– Om inte politiken tillför mer pengar blir ju konsekvensen antingen att man får lägga ner någon annan verksamhet, eller hyvla bort lite kostnader här och där. Hyvlar man får man verksamheter där det inte är så lockande att jobba. Och Sjöbo ligger redan på landet, jag vet inte om man får bättre incitament att jobba här när det hela tiden skärs ner, säger han.

Kommentera