I skolan

Skolan på Öland – så satsas det på tidigt och särskilt stöd

oland_rektorer

”Normen att lägga stora delar av resurserna på de senare skolåren har varit väldigt stark. Samtidigt har man under lång tid känt till att riktas i stället resurserna tidigt får man en större utväxling”, säger biträdande rektor Roger Bernhardsson. T.v: rektor Ulrika Reje.

| Foto: Färjestadens skola

Elever i behov av särskilt stöd ska fångas upp direkt på Färjestadens skola. Från höstterminen införs ett tvålärarsystem från förskoleklass och en ny resursenhet för riktade insatser sjösätts.
– Jämfört med kollegor utanför vårt område är vi väldigt lyckligt lottade som har full lärarkompetens och en stark personalgrupp som är med oss i tanken, säger rektor Ulrika Reje.

Lärarnas Riksförbunds rapport, ”Specialpedagogik på undantag” visar att särskilt stöd ofta sätts in för sent och att det råder stor brist på speciallärare. Det bekräftades samtidigt när ny statistik från Skolverket släpptes.

LR konstaterade också att yngre elever bortprioriteras, trots att forskning tydligt visar att tidigt stöd ger bäst resultat för lärandet.

I öländska Mörbylånga har politikerna valt att satsa på skolan, som fått en utökad budget. På Färjestadens F–6-skola är ledningen angelägen att tidigt möta upp och stärka arbetet med elever i behov av särskilt stöd. I 1,5 år har därför rektor Ulrika Reje och biträdande rektor Roger Bernhardsson skissat på en ny organisering som ger hög lärartäthet.

Den innebär i huvudsak att utbildade lärare tar emot sina nya elever redan i förskoleklass. I ett tvålärarsystem kommer läraren tillsammans med en förskollärare eller fritidspedagog ansvara för förskoleklassen, med 16–18 elever, upp till årskurs 1. Läraren fortsätter sedan med klassen i åk 2 och 3. Till de fyra förskoleklasserna kopplas dessutom en speciallärare på heltid, likaså i årskurs 1.

Slipper övergången

– Under många år har vi haft duktiga och bra förskoleklasser, med undervisande förskollärare, och därefter en övergång till åk 1–3. Men i dagens lärarutbildning får man en utbildning i F–3, och när två förskollärare skulle gå i pension för ett par år sedan såg vi en möjlighet att göra den här förändringen. I höst ingår förskollärarna i tvålärarsystemet och eleverna slipper en övergång, säger Ulrika Reje och tillägger:

– Vi förväntar oss också att F–3 blir ett stadium inom några år, alla förarbeten tyder på det. Då kommer vi ligga lite före och har redan satt vår organisation. Vi pratar mycket om att arbeta bort ”jag och min klass” till ”vi och våra elever”. Det tror vi kommer förbättra lärarnas arbetsmiljö. Vi måste arbeta tillsammans och ta tillvara på våra kompetenser.

Hon förklarar att politikernas val att lägga extra pengar på skolan också spelat in. Mörbylånga kommun är på frammarsch och har en positiv inflyttning, inte minst av barnfamiljer.

– Färjestaden är ett tillväxtområde, en förort till Kalmar, vilket gör att vi har ett stort flöde av nya elever. Det byggs och satsas mycket här, vi sitter i en bra sits.

Större utväxling

Vidare inrättas en resursenhet, kallad ”Flotten”, på Färjestadens skola. Den utgörs av två nyanställda, utbildade, lärare och elevassistenter som ska göra riktade specialinsatser vid behov.

– Normen att lägga stora delar av resurserna på de senare skolåren har varit väldigt stark. Samtidigt har man under lång tid känt till att om resurser i stället riktas tidigt så får man en större utväxling. Inga barn ska fastna på ”Flotten” utan planen är att eleverna bara ska undervisas där i kortare perioder för att sedan återgå till respektive klasser, säger Roger Bernhardsson.

Vad hoppas ni ha uppnått om några år?

– En förhoppning vi har med Flotten är att elever med svårigheter ska undervisas av den bästa pedagogen. Vi vill inte ha enskilda elever som sitter ensamma med elevassistenter för att de inte fungerar i sammanhanget, säger Ulrika Reje.

Camilla Olin.

LR:s föreningsombud i Mörbylånga, Camilla Olin, är själv lärare på skolan och har varit delaktig i arbetet med den nya organisationen:

– När jag började på Färjestadens skola för tio år sedan inledde jag med att ta en förskoleklass som jag hade upp till trean. Jag märkte att den klassen kom jag betydligt längre med än med senare klasser. Jag visste redan vart jag var på väg och hade i huvudet att ”i trean ska de kunna det här”. Därför var jag väldigt positivt inställd när ledningen lade fram förslaget till ny organisation. Det ger ett bra resultat.

Trygghet för alla

Hon säger att facket sedan tidigare legat på gällande arbetsmiljön på kommunens skolor.

– Lärare har känt sig otillräckliga när man inte har kunnat ge det stöd som krävs. Under pandemin var det svårt att få tag i vikarier. Men i ett tvålärarsystem har eleverna alltid någon de känner om läraren blir sjuk och det är en trygghet för alla. Jag kommer att gå från 25 till 17 elever i höst. Mindre klasser är också något som LR:s intresseförening F–6 driver.

Camilla Olin ställer sig också mycket positiv till att hon och hennes kollegor får med sig en speciallärare ända ner till förskoleklass.

– I årskurs 1 har jag kunnat se när någon elev har svårigheter. Nu kommer vi tjäna in ett helt år. Jag ser bara vinster med detta.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm