ssu_0

SSU: Emot ohejdad vinstjakt, inte friskolor

Slutreplik. För att lugna Hamilton kan jag meddela att SSU tycker det är viktigt att elever får välja skola – men det valet ska inte gå ut över andra elevers chanser att klara skolan, skriver Philip Botström, förbundsordförande SSU.

Friskolornas riksförbund replikerar genom Ulla Hamilton min artikel om att stoppa vinstjakten i skolan. Hamilton och hennes branschorganisation blir stressade när en klar majoritet av de svenska väljarna är emot obegränsat vinstuttag från skolan. Hamiltons främsta uppgift är att se till att hennes medlemsföretag får göra vinst på elever. Av de 500 medlemmar som Friskolornas riksförbund samlar är nästan 300 aktiebolag, som bekant har som främsta mål att nå maximal avkastning för aktieägarna.

Ulla Hamilton är verkställande direktör för Friskolornas riksförbund. Hon är också moderat kommunpolitiker i Stockholm och råkar dessutom ha varit kommunikationschef för Svenskt Näringsliv, en organisation som sprider skrämselpropaganda om att välfärden kommer gå under om skolföretag inte får göra obegränsade vinstuttag. En möjlighet som för övrigt är helt världsunik för Sverige. När den numera hårt kritiserade friskolereformen, som möjliggjorde vinstjakten, drevs igenom 1992 var Hamilton politisk sakkunnig åt Carl Bildt.

Moderaterna är ett parti med en stark ideologisk övertygelse om att företag ska få dränera välfärden på pengar. Att Hamilton är starkt kopplad till Moderaterna, och nu företräder vinstdrivande skolföretag, räcker för att diskvalificera henne som trovärdig debattör i vinst i välfärden-debatten.

Trots att Hamilton är partisk så vill jag kort bemöta de argument som förs fram. Hamilton menar att ett obligatoriskt skolval skulle göra skolan mindre segregerad. Det kan stämma i teorin men i praktiken ser vi att valsystem som är obligatoriska sällan gynnar socioekonomiskt utsatta grupper. Istället är det redan priviligierade individer som drar mest nytta i sådana system – vilket alltså är tvärt emot det Hamilton hävdar.

För att lugna Hamilton kan jag meddela att SSU tycker det är viktigt att elever får välja skola – men det valet ska inte gå ut över andra elevers chanser att klara skolan. Vi vill ha ett integrerande grundskoleval med blandad elevsammansättning som huvudprincip, där val av skola fortsatt väger tungt.

Att vara emot ohejdad vinstjakt i skolan är inte att vara emot friskolor. Det finns 200 medlemmarna i Friskolornas riksförbund som inte är aktiebolag. De kan nog berätta för Ulla Hamilton att vinstuttag inte är det viktigaste för att ge alla elever de bästa förutsättningarna att klara skolan och gå ut i vuxenlivet som starka individer. För det är ju trots allt skolans grundläggande uppdrag. Inte att ta ut vinst.

Philip Botström, förbundsordförande SSU

Kommentera