Skolk-sms har halverat frånvaron

Samma dag som en elev skolkar ska föräldern få reda på det enligt skol-lagen. Flera skolor i landet har infört skolk-sms för att snabbt kunna rapportera och minska den ogiltiga frånvaron. "Kontakten med föräldrarna är jätteviktig, där är sms det bästa som har hänt", säger Anneli Vaino, lärare och mentor på Vinstagårdsskolan. 

Vinstagårdsskolan i Vällingby utanför Stockholm har använt skolk-sms vid olovlig frånvaro i snart ett år.

– Vi såg ett problem med elever som inte var där när lektionerna började, som kom in efter fem-tio minuter så att läraren fick ta om början på lektionen flera gånger och alla andra elever blev störda. Det fick oss att vilja pröva sms-metoden, och det var ingen som protesterade, berättar rektor Magnus Johansson.

Göteborgs skolor var först ut med att använda sms-rapportering vid ogiltig frånvaro. Det var en lyckad satsning som nu har spridit sig över landet. Vinstagårdsskolan har halverat den ogiltiga frånvaron, från 6,12 procent vårterminen 2012 till 3,32 procent vårterminen 2013.

– Vi ser en tydlig koppling till sms-tjänsten. Skolk blommar ofta upp i högstadieåldern, eleverna vill testa gränser och se vad som är möjligt. Då måste skolan och föräldrarna sätta gränser. Ett par skolktillfällen kan leda till fler och i förlängningen till dåliga skolresultat. Att föräldrarna får ett sms direkt när eleven är borta blir en jättesporre till att faktiskt komma till lektionen när man ska. Eleverna har blivit mer skärpta när de inte kommer undan, säger Magnus Johansson.

Erika Isaksson på grundskoleavdelningen vid Stockholm stad är i full gång med att färdigställa siffrorna över hur skolk-sms har påverkat frånvaron i de nitton Stockholmsskolor som använder systemet.

– Det har fått bra respons och verktyget upplevs som lätt att använda. Skolor som har använt tjänsten ett tag vittnar om att den ogiltiga frånvaron har minskat, något som siffrorna nu också bekräftar, säger Erika Isaksson. 

Kritiken mot skolk-sms har främst handlat om att skolorna avsäger sig ansvaret genom att ”bara” skicka ett sms. Men Anneli Vaino tycker tvärtom att föräldrarnas och mentorernas ansvar har blivit tydligare.

– Sms tar inget ansvar ifrån oss. När vi ser ett mönster med mycket frånvaro hos en elev tar vi mer kontakt med vårdnadshavaren och jobbar efter de rutiner vi alltid har när en elev har hög ogiltig frånvaro, säger hon.

Hemmasittare, elever som är borta längre perioder och ofta är i behov av särskilt stöd, ingår inte i sms-
systemet på Vinstagårdsskolan.

– Där vet föräldrarna mycket väl att eleven inte är i skolan. Där får vi istället jobba på annat sätt och samarbeta med socialtjänst och psykiatrin. I de här fallen klickar vi bort sms-funktionen från eleven, säger Magnus Johansson.

Skolk-sms

En lärare eller mentor skriver in telefonnummer eller e-postadress till föräldrarna/vårdnadshavaren i ett frånvarosystem på webben – om föräldrarna/vårdnadshavaren har samtyckt. Sms:et skickas sedan automatiskt när frånvaron skrivs in på webben.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm