Skolket

Satsning mot skolfrånvaro

Nu satsar Specialpedagogiska skolmyndigheten på en konferensserie kring hur skolan kan arbeta med elever med långvarig och ogiltig frånvaro. Satsningen består av konferenser och uppgifter att lösa på hemmaplan.

I början av oktober hölls den första konferensen, som riktar sig till skolhuvudmän i Sveriges nordligaste län, i Luleå, Skellefteå och Härnösand. Med var skolchefer, verksamhetschefer, rektorer och politiker från Norrlandskommunernas skolnämnder.

Syftet med den första konferensen var att fokusera på ansvar och stöd för att främja skolnärvaro. Deltagarna fick bland annat ta del av information från Psynkprojektet som SKL har bedrivit i tre år samt Skolinspektionens resultat och erfarenheter kring elever med långvarig frånvaro. De berättade bland annat att ett lyckat sätt att komma till rätta med skolfrånvaro är att samarbeta och samverka i kommunen.

– Vi hoppas att deltagarna får verktyg att jobba med hemma och inspireras av varandra. Att vi gör detta beror på att vi ofta får frågor som rör skolfrånvaro och för att det ingår i vårt uppdrag att ge specialpedagogiskt stöd till elever som inte kommer till skolan, säger Anna Nordesjö-Segerström, rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Tanken är att deltagarna ska inspireras av varandra, få tips på hur andra har gjort och sedan försöka arbeta vidare på hemmaplan. Satsningen består av fyra steg, nästa blir ett webbaserat seminarium och därefter ska deltagarna göra hemuppgifter. Målet med det är fundera kring hur kommunen arbetar med frågan och hur de kan komma vidare. Konferensserien är kostnadsfri och avslutas i maj. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm