statistik_elever
Sekretess 

Skolstatistiken tillgänglig igen – men bara gamla uppgifter

Äldre statistik om såväl fristående som kommunala skolor blir åter tillgänglig via Skolverkets webb, efter nytt rättsligt ställningstagande.

Turerna kring skolstatistiken har varit många, men nu ska Skolverket publicera den gamla statistiken igen. Någon ny statistik kommer däremot inte publiceras, och Skolverket refererar till rättsläget.

– Efter fördjupade analyser har vi kommit fram till att det finns statistik hos andra verksamheter på Skolverket som fanns där redan före den 1 september. I dessa verksamheter är uppgifterna offentliga, eftersom de inte omfattas av statistiksekretessen eller någon annan tillämplig sekretessbestämmelse. Därför återpublicerar vi den skolstatistiken nu, säger Eva Westberg, chefsjurist på Skolverket.

Beslutet gäller skolstatistik på huvudmanna- och skolnivå som togs fram före den 1 september 2020. Återpubliceringen kommer ske succesivt under vecka 42, på skolverket.se. Skolstatistiken på motsvarande nivå för september och framåt kommer inte att publiceras.

– Det vi nu gör löser inte problemet med statistiksekretessen för ny skolstatistik. Men vi bedömer att den gamla statistiken ändå är av stort värde, inte minst i samband med kommande skolval, säger Eva Westberg.

Fram till i år har alla kunnat ta del av statistik om varje skola i landet. Men efter att SCB ändrade sin sekretesspolicy ska uppgifter om fristående skolor ses som affärshemligheter och därför sekretessbeläggas. Skolverket kom i sin tur fram till att den nya praxisen innebär att även uppgifter om kommunala skolor måste sekretessbeläggas. Detta utifrån principen att alla skolor ska hanteras lika.

Skolverket och SCB har lämnat förslag till regeringen på författningsändringar för att komma ur den nuvarande situationen.

Kommentera