korridor_1

Uppgifter som betyg och antal behöriga lärare på en skola kommer hemligstämplas från och med 1 september.

| Foto: Andreas Hillergren
Statistik

Skolverket hemligstämplar uppgifter om alla skolor

Från och med i höst kommer Skolverket inte längre att publicera statistik om enskilda skolor.
Ändringen är en konsekvens av en dom som säger att viss statistik om friskolor är affärshemligheter som inte ska lämnas ut.

Från och med 1 september 2020 kommer myndigheten enbart att publicera statistik om skolan på riksnivå. Det betyder att Skolverket inte kommer att publicera statistik om enskilda skolor – såväl fristående skolor som skolor med kommun, region eller stat som huvudman.

Beslutet är en konsekvens av Statistiska centralbyråns (SCB) nya policy som vunnit laga kraft i Kammarrätten i Göteborg i december 2019 och innebär att uppgifter om friskolors elevsammansättning och betyg omfattas av sekretess, något som Skolvärlden har skrivit om tidigare.

För kommunala skolor betyder det nya beslutet att uppgifter som bland annat betygsresultat, resultat på nationella prov, andel behöriga lärare, antal elever och hur många som arbetar på skolan blir hemligstämplade.

– För allmänheten innebär detta att man inte längre kan jämföra skolor i vår utbildningsguide. Så för skolvalet spelar det stor roll. Det innebär också att man inte får den insyn i skolväsendet som skollagen kräver. Och det får betydelse för Skolinspektionen som inte kommer att kunna hämta data från oss för att göra sina analyser, säger Eva Durhan, avdelningschef på Skolverket till TT.

Bakgrunden till domen är att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tidigare har bett om att få ut statistik om alla gymnasieskolor. Då nekade SCB information i de fall där det bara finns en friskola i kommunen.

”Eftersom lika villkor ska gälla för kommunala och fristående skolor kommer inte heller statistik om kommunala skolor vara tillgänglig”, skriver Skolverket på sin webbplats.

Här är statistiken som inte längre kommer att publiceras:

  • Enstaka skolor (såväl fristående skolor som skolor med kommun, region eller stat som huvudman).
  • Huvudmän (såväl enskilda huvudmän som offentliga huvudmän).
  • Kommunnivån (med undantag för kommunal vuxenutbildning och för kommunernas aktivitetsansvar).

– Vi arbetar nu för att få fram en lösning så att föräldrar, beslutsfattare inom skolan, skolhuvudmän, forskare och andra användare kan få samlad information om den svenska skolan igen, säger Eva Durhán.

Skolverket har ett aktuellt regeringsuppdrag om att ta fram förslag som kan lösa situationen – och redovisning ska ske senast 4 september 2020.

”Skolverket har uppmärksammat regeringen på att det krävs ändringar i författningar för att kunna fortsätta publicera statistik per kommun eller enskild huvudman samt skolenhetsnivå”, skriver myndigheten.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm