anna_ekstrom_4

Utbildningsminister Anna Ekström är kritisk till att Skolverket inte kommer att lämna ut uppgifter om skolor.

| Foto: Magnus Glans

Anna Ekström kritisk: ”Information som behöver göras tillgänglig”

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är kritisk till att Skolverket från och med i höst inte lämnar ut statistik om enskilda skolor.
– Jag tycker att det här är information som behöver göras tillgänglig och jag arbetar för att åstadkomma det, säger hon till Skolvärlden.

Under fredagsförmiddagen meddelade Skolverket att myndigheten från och med den 1 september i år inte kommer att publicera statistik om enskilda skolor, privata såväl som offentliga.

Exempel på information som inte längre kommer att vara offentlig är uppgifter om enskilda skolors betygsresultat, hur det har gått på nationella prov, andel behöriga lärare, antal elever och hur många som arbetar på skolan.

Bakgrunden till Skolverkets åtstramning är en lagakraftvunnen dom i Kammarrätten som säger att uppgifter om friskolors elevsammansättning och betyg är affärshemligheter som inte ska lämnas ut. Och eftersom privata och offentliga skolor ska behandlas lika har Skolverket beslutat att sekretessen även ska gälla offentliga skolor.

Utbildningsminister Anna Ekström är kritisk.

– Rättsläget efter domen påverkar elever och föräldrar som behöver korrekt information om olika skolor, men också kommuner som behöver informationen för tillsyn och resursfördelning. Våra skolmyndigheter behöver också informationen, för att bland annat kunna fördela statsbidrag och göra inspektioner, säger hon.

– Jag tycker att det här är information som behöver göras tillgänglig och jag arbetar för att åstadkomma det. Därför har regeringen gett Skolverket i uppdrag att kartlägga vilka författningsändringar och andra åtgärder som kan genomföras för att Skolverket och Skolinspektionen ska kunna få tillgång till de uppgifter som krävs.

Även Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad vid Sveriges kommuner och regioner, vill se en förändring.

– Vi förstår att Skolverket måste göra som det gör. Men alla verkar vara eniga om att man måste hitta en öppning. Det ligger varken i vårt eller i friskolornas intresse att föräldrar inte ska kunna jämföra skolor, säger han till TT.

Det har länge diskuterats att utöka offentlighetsprincipen till att även gälla privat ägda skolor. För några år sedan var riksdagens partier till och med överens om att så ska ske.

Så är inte längre fallet.

För drygt ett år sedan till exempel, i den första partiledardebatten efter Januariöverenskommelsen, gick Annie Lööf till angrepp på regeringens planer på att öka insynen i friskolorna. I sociala medier kallade Centerpartiet samma dag planerna för ”en attack på den fria företagsamheten”. 

Enligt tidningen Sydsvenskan bereds i regeringskansliet ett förslag om offentlighetsprincip i privat ägda skolor. Om det förslaget vore gällande bestämmelse idag så skulle kammarrättens dom ha blivit annorlunda, tror utbildningsminister Anna Ekström (S) enligt tidningen.

– Jag kan som minister inte kommentera enskilda fall, men självklart anser jag att skolors resultat inte ska vara affärshemligheter. Skolors resultat ska kunna granskas, allt annat är inte klokt. Våra gemensamma skattepengar finansierar ju skolan. Elever och föräldrar måste därför ha insyn i vad skolorna gör.

Kommentera