skolverkets_uppgifter

Skolverket hemligstämplar uppgifter om statistik från skolor. Som en service till våra läsare erbjuder Skolvärlden uppgifterna här.

Sekretess

Här är Skolverkets hemligstämplade register

Från och med i dag är inte Skolverkets uppgifter om enskilda skolors resultat, lärarbehörighet och liknande offentliga. Samma sak gäller för registret över vilka skolor det finns i Sverige.
Som en service till våra läsare publicerar Skolvärlden idag registret.

Ladda ner hemliga registret

Ladda ner hela registret över Sveriges skolor här.

Bakgrunden till Skolverkets beslut att inte längre lämna ut uppgifter om vare sig enskilda skolors resultat eller adress är ett beslut av Statistiska centralbyrån (SCB) och en lagakraftvunnen dom i Kammarrätten som bland annat innebär att uppgifter om friskolors elevsammansättning och betyg är affärshemligheter som inte ska lämnas ut.

Och eftersom friskolor och kommunala skolor ska behandlas lika gäller sekretessen, enligt Skolverket, även för kommunala skolor.

Som argument för att inte publicera uppgifter om enbart kommunala skolor hävdar Skolverket, förutom att kommunala och fristående skolor ska behandlas lika, att en publicering skulle kunna leda till att det ”bakvägen” går att ta reda på uppgifter om fristående skolor.

– Det argumentet håller inte. Om man bara publicerar uppgifter för kommunala skolor i en kommun kan man inte baklänges räkna fram motsvarande uppgifter för eventuella friskolor i samma kommun. Det är helt enkelt omöjligt och något som jag mejlat ansvarig på Skolverket om. Men trots att det är logiskt omöjligt, så för man fram det argumentet, säger Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och skolutredare.

– I sitt beslut lyfter Skolverket också fram likabehandlingsargumentet. Men där går man för långt i sin tolkning. Likabehandling ska ske i möjligaste mån. Det borde alltså gå att publicera information om kommunala skolor. Och det är inte oviktigt. Det handlar trots allt om 85 procent av grundskolorna och 75 procent av gymnasierna.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är kritisk till att Skolverket från och med i höst inte lämnar ut statistik om enskilda skolor.

– Jag tycker att det här är information som behöver göras tillgänglig och jag arbetar för att åstadkomma det, har hon tidigare sagt till Skolvärlden.

Som en service till våra läsare publicerar Skolvärlden idag registret över vilka skolor det finns i Sveriges. Ett register som Skolverkets inte längre anser sig kunna publicera.

– Skolvärlden ska kunna granska skolan på alla sätt och utan de här uppgiftern blir det väldigt svårt att hitta oegentligheter som eventuellt skulle pågå på någon skola eller huvudman. Beslutet att hemlighålla uppgifterna känns absurt och det skulle förvåna mig mycket om det inte rivs upp inom en snar framtid. Fram till dess vill vi bjuda våra läsare på information som borde vara offentlig, säger Jonas Fond, chefredaktör på Skolvärlden.

Senast på fredag den 4 september ska SCB och Skolverket presentera för regeringen vilka författningsändringar som myndigheternas anser krävs för att informationen åter ska kunna publiceras.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm