klassrum_skarmdump
Beslut

Uppmaningen till friskolor: Publicera statistik om betyg

Friskolornas Riksförbund rekommenderar friskolor att själva lägga ut betygsstatistik för allmänheten.
Detta efter att Skolverket beslutat att hemligstämpla statistik om enskilda skolor.

Förra veckan meddelade Skolverket att man från och med den 1 september i år inte kommer att publicera statistik om enskilda skolor, varken fristående eller kommunala.

Exempel på information som inte längre kommer att vara offentlig är uppgifter om enskilda skolors betygsresultat, hur det har gått på nationella prov, andel behöriga lärare, antal elever och hur många som arbetar på skolan.

Myndighetens åtstramning är en konsekvens av en dom i Kammarrätten som säger att uppgifter om friskolors elevsammansättning och betyg är affärshemligheter som inte ska lämnas ut. Och eftersom privata och offentliga skolor ska behandlas lika har Skolverket beslutat att sekretessen även ska gälla offentliga skolor.

Beslutet att hemligstämpla statistik har skapat stor debatt i Skolsverige.

Skolvärldens bloggare Sara Bruun, Michael Bruér och Nicklas Mörk skriver i ett gemensamt inlägg att ”det är ett helt förkastligt beslut som leder till en dödsstöt för en öppen demokratisk skola”. 

Nu går Friskolornas Riksförbund ut och rekommenderar friskolor att publicera statistik om betyg och annat som kan vara av värde för allmänheten, rapporterar TT Nyhetsbyrån. 

”Det är en mycket olycklig situation som vi hamnat i på grund av den förändrade sekretessbedömning som SCB gjort när det gäller statistik för friskolor där det bara finns en skola i en kommun. Det informationsglapp som blir resultatet av detta kan till viss del överbryggas genom att friskolehuvudmännen själva publicerar sin statistik på hemsidan”, skriver vd Ulla Hamilton på förbundets webbplats.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) har tidigare uttryckt sig kritiskt till att Skolverket från och med i höst inte lämnar ut statistik om enskilda skolor.

– Rättsläget efter domen påverkar elever och föräldrar som behöver korrekt information om olika skolor, men också kommuner som behöver informationen för tillsyn och resursfördelning. Våra skolmyndigheter behöver också informationen, för att bland annat kunna fördela statsbidrag och göra inspektioner, säger hon.

– Jag tycker att det här är information som behöver göras tillgänglig och jag arbetar för att åstadkomma det. Därför har regeringen gett Skolverket i uppdrag att kartlägga vilka författningsändringar och andra åtgärder som kan genomföras för att Skolverket och Skolinspektionen ska kunna få tillgång till de uppgifter som krävs.

Eva Durhan, avdelningschef på Skolverket, om belslutet:

– För allmänheten innebär detta att man inte längre kan jämföra skolor i vår utbildningsguide. Så för skolvalet spelar det stor roll. Det innebär också att man inte får den insyn i skolväsendet som skollagen kräver. Och det får betydelse för Skolinspektionen som inte kommer att kunna hämta data från oss för att göra sina analyser, säger hon till TT.

Kommentera