skolvarlden_omslag_0

Skolvärlden ökade i räckvidd under 2020 och når 123 000 läsare, en ökning med sju procent jämfört med 2019.

Läsarsiffror

Skolvärlden rekordväxer – största räckvidden på tio år

Skolvärlden når fler läsare än någonsin. Under 2020 ökade magasinet i räckvidd med sju procent till hela 123 000 läsare.
– Att Skolvärlden når 26 000 fler läsare än vad vår upplaga ligger på är oerhört roligt. Ett bevis på att vår journalistik är uppskattad och viktig, säger Jonas Fond, Skolvärldens chefredaktör.

Prenumerera eller annonsera
  • Har du inte Skolvärlden i brevlådan? Här kan du starta en egen prenumeration.
  • Ser du möjligheten att synas för 132 000 läsare? Här kan du annonsera i Skolvärlden.

På tisdagen presenterade Kantar Sifo sin årliga räckviddsrapport Orvesto konsument helår för 2020 och det är glädjande siffror för Skolvärldens magasin som fortsätter att öka i räckvidd. Skolvärlden nådde 123 000 läsare förra året, en ökning med 8 000 jämfört med 2019.

Så stor räckvidd har Skolvärlden inte haft under den senaste tioårsperioden.

– Det ligger ett hårt och enträget arbete bakom den här ökningen, och jag är stolt över vad vår i jämförelse lilla redaktion lyckas åstadkomma år efter år. De här siffrorna är ett skönt kvitto för oss.

Skolvärldens upplaga ökade också under 2020, med lite blygsammare 600 exemplar till 97 200. Men i jämförelse med upplagan ter sig räckviddssiffrorna än mer anmärkningsvärda.

Jonas Fond, chefredaktör och ansvarig utgivare.
Jonas Fond, chefredaktör och ansvarig utgivare.

– Skolvärlden når alltså hela 25 800 fler än vad upplagan ligger på, det är en skillnad på 27 procent och visar att fler vill ta del av vårt innehåll.

Förra året präglades av coronaviruset och Skolvärldens bevakning av lärarnas och studie- och yrkesvägledarnas arbetsmiljö i pandemins spår har dominerat arbetet.

– Men samtidigt har magasinet klarat av att hålla en balans i sitt innehåll för att inte kantra över till att bli ett coronamagasin. Vi har velat upprätthålla en mix som ger både inspiration och fackligt engagemang i klassrumsnära ämnen, säger Jonas Fond.

Sedan 2017 kan Skolvärlden visa på en 17-procentig ökning med 18 000 läsare. De senaste årens uppgång i räckvidd har också gett publicitet i andra sammanhang, som flera nomineringar till Tidskriftspriset och Publishingpriset.

Samtidigt som Skolvärldens magasin ökade under 2020 har nyhetssajten skolvärlden.se hållit samma nivå som under rekordåret 2019 då trafiken ökade med 49 procent. En av de nyheter som Skolvärlden var ledande på var Skolverkets hemligstämpling av uppgifter kring elevresultat, lärarbehörighet och vilka skolor som finns i Sverige.

”Spännande saker att se fram emot”

– Det är mycket siffror att försöka ta till sig, men i grund och botten handlar det om att fler läsare upptäcker vår journalistik och hittar till vårt magasin varje månad och skolvärlden.se varje dag, säger Jonas Fond.

Även Skolvärldens sociala kanaler fortsätter att bli större. Taket i det ”digitala lärarrummet” har fått en helt ny höjd på Skolvärldens Facebook där närmare 28 000 följare varje dag kan reagera och interagera. På Instagram har Skolvärlden sedan starten fördubblat följarskaran vart tredje år.

– Det känns oerhört inspirerande att fortsätta att utveckla Skolvärlden till att bli ännu bättre och stå lärare och studie- och yrkesvägledare närmare. Och jag törs lova att de som läser oss har spännande saker att se fram emot inom den allra närmaste tiden, säger Jonas Fond.

Kommentera