Lärare sökes

Skolverket vill se nya vägar till läraryrket

Fler vägar in i yrket och satsningar på kompetensutveckling. Skolverket föreslår i en ny rapport en rad lösningar på den ”alarmerande lärarbrisen”.

Läs mer

I rapporten ”Skolverkets lägesbedömning 2015” redovisar Skolverket sin samlade bedömning av situationen och utvecklingen inom förskola, skola och vuxenutbildning.

Skolverket genomför sin lägesbedömning vartannat år.

Här hittar du hela rapporten.

Vartannat år avlägger Skolverket rapport och presenterar sin samlade bedömning av situationen och utvecklingen inom förskola, skola och vuxenutbildning. I den färska rapporten ”Skolverkets lägesbedömning 2015” är bristen på lärare en av punkterna som uppmärksammas och myndigheten skriver att den alarmerande bristen på behöriga lärare måste tas på största allvar. Det behövs en nationell kraftsamling för läraryrket.

– Läget i svenska skolan är fortsatt bekymmersamt. Ännu har det inte vänt, kommenterar Skolverkets generaldirektör Anna Ekström i ett pressmeddelande.

Även om söktrycket till lärarutbildningen ökat något är det inte tillräckligt, menar myndigheten och man nämner att var femte som arbetar som lärare saknar lärarexamen samt att många lärare saknar behörighet i de ämnen de undervisar i. Därför förslår Skolverket att regering ska utreda om vägarna till yrket kan bli fler.

– Det är en allvarlig situation och lösningarna kan inte vänta. Vi föreslår att regeringen utreder om det går att skapa fler och snabbare vägar in i läraryrket. Det måste samtidigt göras utan att sänka kraven på de som blir lärare säger Anna Ekström.

En åtgärd från statens sida för att göra fler lärare behöriga är Lärarlyftet II. Som Skolvärlden tidigare rapporterat om är dock satsningen underutnyttjad och många lärare vittnar om att arbetsgivaren ger för dåliga förutsättningar för att det ska vara möjligt att läsa in behörigheten.

Skolverket vill nu att Lärarlyftet permanentas. Man säger också att kommuner och fristående huvudmän samtidigt måste skapa förutsättningar för lärare så att de kan delta i Lärarlyftet. Skolverket önskar också förutsättningar för att kontinuerligt utveckla kompetensutvecklingsinsatser liknande Matematiklyftet, NT-lyftet och läslyftet för fler ämnen och kunskapsområden.

Skolverket uppmärksammar också att andelen nyanlända elever i skolan ökar och att arbetet med att ge nyanlända en bra start i den svenska skolan behöver utvecklas. Ett sätt är att tillvara nyanländas lärarkompetens och annan kompetens i skolan.  

– Det behövs en nationell samordnande funktion som får ansvar för det arbetet. Om vi kan dra nytta av den outnyttjade resurs som nyanlända utgör stärks förutsättningarna att ge nyanlända elever en god skolgång, säger Anna Ekström.

Kommentera