pojkedator

Lärare vid Bosgårdsskolan får hemmasittare till skolan.

Särskilda behov

Skräddarsydd skoldag hjälper barn med särskilda behov

Inkludering kan inte vara samma sak för alla, menar Tobias Hulthén, lärare i Varberg. Sedan kommunen började med skräddarsydda skoldagar för barn med särskilda behov, har antalet anmälningar till Skolinspektionen gått från 16­ – till 0.

Så jobbar du som Bosgårdsskolan

Små lokaler, avskilda från resten av skolan.

Flexibla lösningar för varje elev.

Lärare som är intresserade av vad de gör.

En rektor som är engagerad men vågar delegera.

Vidareutbildning.

Var en länk mellan hem och skola.

Var tydlig och svara på elevernas frågor. Om de inte förstår vad och varför de ska göra något på eftermiddagen, kommer inget att fungera.

Regeringen satsar extra på särskilt stöd i skolan. I Varberg finns redan en utarbetad modell. Här jobbar 19 av 21 skolor med flexteam för barn med särskilda behov. Föregångare är Bosgårdsskolan i Tvååker.

I fyra år har lärarna på skolan fått utforma hur de ska möta barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ibland handlar det om att få dem till skolan alls.

– Målet kan aldrig vara att varje elev ska sitta med 25 andra på sina platser. Det är svårt för många att anamma att alla inte kan gå till ett klassrum. Men vi har elever som kommer 45 minuter tidigare varje dag för att de inte klarar att gå över skolgården när andra är där. Andra kommunicerar bara med bilder, säger Tobias Hulthén.

Statistiken talar sitt språk. År 2013 hade kommunen dragit på sig 16 anmälningar om bristande särskilt stöd till Skolinspektionen. Förra året var siffran 0.

Målet kan aldrig vara att varje elev ska sitta med 25 andra.

På Bosgårdsskolan finns en egen avdelning för barnen, där alla har ett arbetsbås.

Fem anställda tar hand om de tio högstadieeleverna och fyra yngre elever med särskilda behov.

– Flera har varit hemma under en lång tid. Vårt övergripande mål är att de ska få en fungerande skolgång, säger han.

Det kan börja med att Tobias Hulthén träffar barnet hemma och spelar dataspel. Så småningom kan eleven lockas till skolområdet. Flexteamets lokaler är små och välkända.

– Det är ingen som kommer och pratar och säger hej i onödan. Vi har ett rum där eleverna får chans att börja i det lilla. Och ingen gruppverksamhet alls, säger han.

Teamets första elever har börjat på gymnasiet.

– En del menar att verksamheten kostar mycket pengar. Men utan den hade vi fått betala för assistenter för vart och ett av de här barnen. Och kanske hade de inte kommit till skolan alls. De tio eleverna hade kostat skolan oändliga resurser om inte vi hade funnits.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm