mork_korridor_skola
Arbetsmiljö

Skyddsombudet: ”Våld mot lärare börjar redan i förskoleklass”

Många lärare vittnar om problem med hot och våld på arbetsplatsen.
Irene Ziverts, huvudskyddsombud för LR i Stockholm, upplever att våldet mot lärare har gått ner i åldrarna.
– Det börjar redan i förskoleklass, säger hon.

I dag, den 23 oktober, är det Skyddsombudens dag. En dag då många väljer att uppmärksamma alla tusentals skyddsombud runt om i landet och deras kontinuerliga arbete.

I samband med dagen belyser Lärarnas Riksförbund i Stockholm frågan om hot och våld mot lärare genom att ge ut ett antal korta filmer på sociala medier, där anonyma vittnesmål från lärare läses upp av olika skyddsombud.

Arbetsmiljöproblem i skolan har under de senaste åren seglat upp som en av de viktigaste frågorna i den svenska skoldebatten. Skolvärlden har tidigare bland annat skrivit om att var fjärde lärare uppger att de har utsatts för hot och våld. Det visar Skolverkets attitydundersökning som publicerades i april. 

Statistiska centralbyråns (SCB) arbetsmiljöundersökning från 2017, som har tagits fram på uppdrag av Arbetsmiljöverket, visar att hot och våld är ett stort problem inom grundskolan.

På frågan ”Om du blivit utsatt för våld eller hot om våld de senaste 12 månaderna?” uppger 30 procent av de tillfrågade grundskolelärarna att de utsatts av hot eller våld under de senaste 12 månaderna.  

Det är en betydligt högre andel jämfört med andra yrken som har ett liknande krav på fördjupad högskolekompetens, där ligger andelen på 13 procent enligt undersökningen. 

Irene Ziverts är biträdande kommunombud och huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i Stockholm upplever att våldet har gått ner mycket i åldrarna.

– Det börjar redan i förskoleklass med elever som river och sparkas. Jag träffade en medlem som skulle få en klass i årskurs ett i höst som var rädd, för hon visste att det fanns en elev i nya klassen som hade en historia av att vara våldsam. Det är oroande att lärare känner så, säger hon. 

– Sedan finns det en osäkerhet som sprider sig bland lärare. Man är orolig kring vad man får göra och inte göra – oron att bli anmäld helt enkelt.

Vad är orsaken bakom problematiken tror du? 

– Vi menar att det har med inkluderingstanken att göra. Alla elever ska gå i vanliga klasser i dag och man ska anpassa individuellt efter alla elevers behov, det fungerar inte jättebra. Vi tycker att det är problemet. 

Vad tror du lösningen är? 

– Lösningen tror jag bland annat är att eleverna måste få mer hjälp i mindre grupper, säger hon. 

Utöver frågan om hot och våld ser Irene Ziverts arbetsbelastningen som ett stort problemområde inom lärarkåren.

– Det är fortfarande ett stort problem. Det märker jag hela tiden när jag är ute och besöker skolor i Stockholm. Det är svårt att göra någonting åt det, eftersom rektorerna ofta inte har någon större förståelse för det. Vi får inte så mycket gehör. 

Hur viktigt tycker du det är att skyddsombuden har en egen dag?

– Det är bra att frågan uppmärksammas. Vi ser att vi inte har skyddsombud på alla skolor och då blir arbetsmiljöarbetet väldigt försvårat när vi måste åka ut som kommunombud. Då kommer arbetsmiljöfrågorna i skymundan. Det är ett stort problem som vi ser. Det är viktigt att uppmärksamma vilket viktigt jobb skyddsombuden gör, säger Irene Ziverts.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm